e-F@ctory

Stöd för digitalisering av verksamheten

Det globala nätverket innefattar tillverkare av industriella komponenter samt specialiserade systemintegratörer och programvaruleverantörer. Dessa partnerbolag samarbetar på individuell nivå för att kunna erbjuda flexibla, optimerade lösningar för att uppfylla olika kundkrav.

e-F@ctory Alliance
Förfrågningar
Whitepaper: Visual guide to data science in manufacturing
An easy, visual guide on how to approach data science in modern manufacturing lines.
White paper: Using big data to improve coater quality in Lithium-ion battery manufacturing