MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Stöd för digitalisering av verksamheten

The e-F@ctory solution concept connects every part of the manufacturing life cycle, enabling an optimised, flexible approach that uses factory automation and advanced IT solutions to reduce the total cost of development, production, and maintenance.

e-F@ctory Alliance - Strong partnerships

Det globala nätverket innefattar tillverkare av industriella komponenter samt specialiserade systemintegratörer och programvaruleverantörer. Dessa partnerbolag samarbetar på individuell nivå för att kunna erbjuda flexibla, optimerade lösningar för att uppfylla olika kundkrav.