MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Mitsubishi servosystem - avancerade och flexibla

Mitsubishi erbjuder ett antal motorer (roterande, linjära och direktdrivna) för att ge bästa möjliga maskinprestanda.

MELSERVO - Servo technology that does more

Mitsubishi Electric erbjuder ett stort utbud av servo- och motionsystemprodukter, från lösningar för enkla tillämpningar som enaxels punkt-till-punkt upp till helsynkroniserade system med 192 axlar.

Tack vare pulsutgångsmoduler av standardtyp och bussmoduler för SSCNET är det lätt att uppfylla kraven för olika tillämpningar.

MR-J4 Series består av servomotorer och förstärkare som tar Mitsubishis motionstyrning till en ny precisionsnivå med ett brett utbud av motorer (alla har en 131 072 absolutkodningsenhet som standard) och ett brett förstärkarutbud (upp till 110 kW).

All servo- och motionsystemhårdvara kompletteras av ett antal programvarupaket för enkel programmering och inställning av enheterna.

Skapa nytt värde med MELSERVO-J5.
Människa, maskin och miljö i absolut harmoni.
Snabb, noggrann och lätt att använda.
The linear motor series is available for a variety of applications.
Best matching for the application which is required low speed and high torque.