MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

A holistic approach to predictive maintenance

 

Förebyggande underhåll

Tillverkarna måste öka maskinernas tillgänglighet och minska oplanerad nedtid för att hålla jämna steg med den globala konkurrensen. Detta kräver teknik som hjälper till att hantera underhåll och som maximerar produktionens tillförlitlighet. Tillståndsövervakning är ett prediktivt angreppssätt när det gäller anläggningsunderhåll, som säkerställer utrustningens prestanda, samtidigt som nedtiden minimeras.

Mitsubishi Electrics lösning Smart Condition Monitoring (SCM) erbjuder integrerad övervakning av varje enskild anläggningstillgångs tillstånd. Detta ger en holistisk metod för att övervaka hälsotillståndet hos alla anläggningens enheter. Individuella givare ger ett inbyggt ”trafikljus” som varnar vid maskinen, men på samma gång överförs också ren textinformation från flera olika givare via Ethernet till en styrenhet för smarta givare som ger en djupare insyn och en mer detaljerad analys.

Fördelar & funktioner

Driftfördelar

Att koppla flera olika givare till ett styrsystem gör att styrsystemet kan analysera driftmönster som ligger utanför det normala, där en serie definierade larmvillkor gör att det skapas ett larm när uppmärksamhet krävs.

SCM-analysen ger detaljerad diagnostik, ger förslag gällande var ytterligare åtgärder bör vidtas och förser underhållspersonalen med mer precis felinformation där rotorsaken identifieras, ibland kan till och med rekommendationer fås angående vilka korrigerande åtgärder som ska vidtas, via tydliga textmeddelanden till personalen. Denna information kan överföras till system på högre nivåer via nätverket för ytterligare analys av trender över alla anläggningens olika enheter.

 • förebyggande underhåll månaden innan fel inträffar
 • tillförlitlig övervakning av maskiner online
 • intelligent processövervakning
 • enkel installation
 • intuitiv drift
 • långtidslagring av historikdata
 • flexibla, utbyggbara system
 • fullständig service grundat på maskindiagnostik.

Funktioner

Smart Condition Monitoring-systemet (SMC) har stöd för ett antal funktioner som underlättar prediktivt underhåll:

 • detektering av defekta lager
 • detektering av balanseringsproblem
 • hantering av anpassningsproblem
 • detektering av brist på smörjmedel
 • temperaturmätningar
 • detektering av kavitation
 • detektering av fasfel
 • detektering av resonansfrekvenser.

Tillämpningar

Smart Condition Monitoring-systemet (SMC) överskrider de gränser som sätts av traditionella givare. När dessa indikerar att ett problem håller på att uppstå vid en viss maskin fås ingen detaljerad information gällande vad problemet är eller hur allvarligt. SCM erbjuder en bättre lösning när det gäller detta för:

 • elmotorer
 • kuggväxelmotorer
 • vakuum- och vätskepumpar
 • ventilaltionsutrustning och fläktar
 • växellådor
 • kompressorer
 • spindlar och bearbetningsverktyg
 • separatorer och dekanterare.

Med användningsfärdiga Smart Condition Monitoring Kit erbjuder Mitsubishi Electric kraftfulla och kompletta lösningar för enkel integration med existerande tillämpningar. Jämfört med konventionella övervakningskoncept analyserar det modulära plug-and-play-systemet inte bara klassisk maskindata som temperatur, utan även vibrationsberoende parametrar.

Hierfür bietet Mitsubishi Electric drei verschiedene Kits an:

SCM Kit DRIVES für den unteren Leistungsbereich mit der Einbindung bis zu 2 Sensoren
SCM Kit COMPACT für bis zu 6 Sensoren
SCM Kit MODULAR für bis zu 14 Sensoren und mehr

Das Smart Condition Monitoring Kit-DRIVES

Mit dem SCM Kit-DRIVES wird eine vorgefertigte ganzheitliche Condition Monitoring Lösung zur permanenten Installation und Integration in vorhandene Applikationen angeboten. Die Kombination aus den drei leistungsstarken Einzelbausteinen Frequenzumrichter, Bedienanzeige und einem vorkonfektionierten Schwingungssensor macht dies möglich. Der im Paket enthaltene Frequenzumrichter ist ihr Joker für alle Antriebsaufgaben. Das System kann auf bis zu zwei Sensoren erweitert werden. Die Inbetriebnahme erfolgt einfach über Plug&Play mittels Bedienanzeige, auch ohne Expertenwissen im Bereich Condition Monitoring.

1 SLD = Super light duty (110 % for 60 s, 120 % for 3 s); LD = Light duty (120 % for 60 s, 150 % for 3 s); ND = Normal duty (150 % for 60 s, 200 % for 3 s); HD = Heavy duty (200 % for 60 s, 250 % for 3 s)

2 Type FR-AF842 frequency inverters must be operated with an FR-CC2 current converter, which must be ordered separately. For additional details, please see the frequency inverter catalogue.

Smart Condition Monitoring Kit-1 COMPACT

Ett enkelt beslut. SCM Kit-1 COMPACT är en av våra SCM-lösningar och ger ett oöverträffat mervärde samt minskar kostsam nedtid. Den är en helt förkonfigurerad övervakningslösning för nya och existerande tillämpningar försedd med en vibrationsgivare, och kan som tillval byggas ut med upp till sex givare.

Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR XL

Ett enkelt beslut. SCM Kit-1 MODULAR XL är en av våra SCM-lösningar med oöverträffat mervärde som minskar kostsam nedtid. Den är en helt förkonfigurerad övervakningslösning för nya och existerande tillämpningar försedd med en enda vibrationsgivare, och kan som tillval byggas ut med upp till fjorton givare. Den här lösningen erbjuder larmmeddelanden i textformat med förslag till underhåll, tidstämplar och visning av status/diagnostik för förebyggande underhåll. Fjärrvisualisering via stöd för en VNC-server i det lokala nätverket, eller externt via routrar, är möjlig, liksom stöd för Industry 4.0 med tvåvägars kontinuerlig datahantering Paketet är din uppgraderingstrumfkort för förebyggande underhåll.

Lägg märke till att för tillämpningar med fler än 14 givare, t.ex. Produktionslinjer och större system, erbjuder Mitsubishi Electric projektbaserade SCM-lösningar. Om du vill veta mer om dessa, kontakta din lokala Mitsubishi Electric-representant.