Säkerhet

Mitsubishi Electric: ett säkert val

Både automation och säkerhet är vitala i dagens hektiska och konkurrensintensiva miljöer. Mitsubishi Electric kan integrera automationsteknik och säkerhetsteknik till ett enda interaktivt system och därigenom ge förbättrad effektivitet och utförande. En integrerad lösning kan till exempel konstant övervaka driftsförhållanden och maskinfunktioner, för att kunna förutse problem som håller på att uppstå och vidta förbyggande åtgärder. Dessutom kan en snabb reaktion vid händelser hindra att mindre problem eskalerar till större incidenter.

Styrning och visualisering

Styrning

Den programmerbara styrenheten QS Safety är gjord för styrning med säkerhetsfunktioner enligt de internationella standarderna EN954-1 Kategori 4, ISO13849-1 PLe och IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. QS Safety PLC kan anslutas till en nödstoppsbrytare, en ljusgardin m.m. för att slå av (säkerhetsutgång OFF/AV) spänningen till riskkällor (robotar m.m.) enligt olika användarprogram. Drift av maskiner (robotar, transportband osv.) hanteras av programmerbara styrenheter av standardtyp. En stor fördel med den programmerbara styrenheten QS Safety är att den kan användas i distribuerade system, istället för att behöva ingå i ett centraliserat system, något som ger minskat kablage, med mindre tillhörande kostnader och minskade underhållskrav.

Mitsubishi Electrics säkerhetsrelämodul passar för säkerhetsfunktioner i småskaliga styrsystem, eller så kan den ingå i ett större säkerhetsklassat system. En enkel säkerhetskrets kan skapas med endast kablage, utan något behov av programmering eller komplexa parameterinställningar.

Säkerhetsfunktioner kan lätt läggas till i en existerande styrenhet i Q-serien genom att installera säkerhetsrelämodulen på Q-basenheten eller med en anslutning via CC-Link. Detta betyder att den programmerbara styrenheten kan direktövervaka säkerhetsrelämodulens drifts- och felstatus och ge en visualisering av säkerhetssystemet, för enkel övervakning och kontroll.

Den kompakta styrenheten WS Safety uppfyller kraven enligt säkerhetsstandarderna ISO13849-1 PLe och IEC61508 SIL3. Den är framtagen för användning i stand-alone-maskiner och stand-alone-system. Dess I/O kan byggas ut till 144 noder, så att stora och sofistikerade säkerhetssystem kan utvecklas, samtidigt som existerande system kan byggas ut.

Visualisering

Övervakning och visualisering är nyckeln till att veta när säkerhetskritiska delar av en maskin aktiverats. Denna information hjälper operatörer och anläggningsansvariga att synkronisera produktionen över hela anläggningen. GOT/HMI-enheter och MAPS erbjuder visualisering och övervakning av säkerhetsrelaterade processer inom olika tillämpningar.

Människa-maskin-gränssnitt (HMI) är det moderna sättet att övervaka och styra en maskin, en anläggning eller ett system och är perfekt för användning i ett säkerhetssystem. HMI tar emot signaler från givare runt hela maskinen, dessa bearbetas sedan och presenteras via enkla scheman eller som information på en pekskärm med fulla färger. De kan integreras med säkerhetssystem för att presentera klara, tydliga rapporter gällande säkerhetsstatus. Mitsubishi Electrics GOT HMI kombinerar det bästa gällande prestanda, grafik och funktioner i en ultrakompakt och robust förpackning. Utbudet täcker från 3,7 tum till 15 tum, med både panelmontering och upphängda varianter.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) är ett användarvänligt, guide-baserat verktyg som automatiskt genererar PLC, SCADA och projekt, något som sparar tid och resurser under utveckling och konfigurering. Programmet kan användas för att utveckla system som kan övervaka säkerhetskritisk information över hela anläggningen.

Drivenheter och robotar

Drivenheter

Frekvensomriktare eller Variable Frequency Drives (VFDs) används för att styra varvtal/moment eller position hos elmotorer. Det stora utbudet av omvandlare från Mitsubishi Electric erbjuder lösningar för alla tillämpningar, från enkla till mycket avancerade med inbyggd Safe Torque Off (STO) som standard (EN ISO 13849-1 PLd/Kat.3 eller EN 61508, EN61800-5-2 SIL2).

Serien FR-A800 stödjer även funktioner som SS1, SS2, SLS och SOS enligt PLe och SIL3, vilket krävs i de mest avancerade maskiner. Anslutning av en VFD via är möjlig via en CC-Link IE Safety kommunikationsfunktion eller via PROFIsafe.

Omvandlare i serien FR-E700-SC för Safety Stop och i serien FR-E700-NC för CC-Link-kommunikation uppfyller kraven för säkerhetsfunktionen STO (Safe Torque Off) . De kan anslutas direkt till säkerhetsprogrammerbara styrenheter, säkerhetsrelämoduler och hårdvarubaserade nödstoppsignalbaserade avstängningsmekanismer och uppfyller kraven enligt säkerhetsstandarderna EN ISO 13849-1 Kategori 3/PLd, EN 62061/IEC61508 SIL2 och andra europeiska EU-direktiv.

Servosystem

Servo-enheter är det mest avancerade inom motorprestanda och styrbarhet. De ger rörelser med hög precision vid mycket höga varvtal, med inbyggda säkerhetsfunktioner som Safe Torque Off (STO) i enlighet med IEC/EN 61800-5-2:2007. I kombination med de vanliga säkerhetsenhetsfunktionerna kan förstärkaren dessutom byggas ut med säkerhetsfunktioner enligt EN 61800-5-2 Safe Stop 1 (SS1), Safe Brake Control (SBC), Safe Limited Speed (SLS) och Safe Speed Monitor (SSM). Dessa säkerhetsfunktioner kan aktiveras med hjälp av säker kommunikation via ett SSCNETIII/H-nätverk.

Robotar

Mitsubishi Electrics robotar erbjuder branschledande teknik för både SCARA och system med ledad arm. Robotarna uppfyller kraven i de senaste ISO-10218-1 (2011) standarderna för robotar och robotenheter samt uppfyller kraven enligt PLd i ISO13849-1 Kategori 3.

Enheter och komponenter

Nätverk

CC-Link Safety är ett öppet kommunikationsnätverk som är lämpligt för säkerhetstillämpningar, då det garanterar tillförlitligheten hos datakommunikationen. Det uppfyller kraven enligt IEC61508 SIL3 och EN954-1/ISO13849-1 Kategori 4 och är kompatibelt med andra CC-Link-produkter. CC-Link Safetyupptäcker kommunikationsfel som oväntade fördröjningar i kommunikationen och felaktiga data som skulle kunna göra att nödstoppsfunktionen inte fungerar som den ska. Denna felsäkra funktion gör att maskinen omedelbart övergår till ett säkert tillstånd så fort ett kommunikationsfel upptäcks.

Givare

Mitsubishi Electric har en marknadsledande strategi när det gäller säkerhetsgivare, som låter kunderna välja de produkter som är optimala för deras tillämpning. Från val av nödstopp till ljusgardiner erbjuder Mitsubishi Electric de gränssnitt som behövs för att kunna ansluta till ett stort antal olika tekniska givarlösningar.