MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Stort utbud av produkter med stöd för alla typer av tillämpningar

Motorstartapparaterna MS-T/N är miljövänliga, användbara i många länder, kompakta, enkla att använda och säkra. Du uppfyller kraven enligt många internationella standarder och kan användas i många olika tillämpningar, från kopplingstavlor till maskiner som kräver hög tillförlitlighet.
Kopplar om strömlaster med hjälp av elektromagneter.
Styr och överför styrkretssignaler.
Skyddar motorn mot skador.
En motorkretsbrytare är en apparat som kombinerar funktionerna hos kretsbrytare för lågspänning med funktionerna hos termiska överlastreläer.