MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Mitsubishi Electrics industridatorer i MELIPC-serien erbjuder nytt mervärde för Edge computing, samordning av IT-system och enhetsstyrning med sina robusta funktioner och flexibilitet för olika användningsområden.
Programvaror som är lämpliga för Edgecross Platform, en plattform som möjliggör FA/IT-samarbete.