Energihanteringssystem

Beprövade och tillförlitliga system för energileverans över hela världen

Energihanteringssystem

Ett omfattande utbud av tekniska lösningar för medelhög spänning gör att organisationer över hela jordklotet förlitar sig på Mitsubishi Electrics när det gäller säkra, stabila och tillförlitliga system för energileverans. Med ett förflutet inom innovationer som sträcker sig ända tillbaka till 1951, då oljebaserade kretsbrytare av V-typ introducerades för användning vid högspänningsledningar, har Mitsubishi Electric fortsatt att fokusera på att utveckla tekniska lösningar inom avancerad elkraftdistribution och har därmed bidragit till ökad industrialisering och förbättrat miljöskydd genom långsiktigt hållbar teknik.

Våra lösningar och tjänster inom energiområdet omfattar bland annat:

 • energihantering
 • distributionssystem för elkraft
 • effektiva drivsystem
 • skydd för elnät och annan elektrisk utrustning
 • konstruktions- och supportjänster.

Mitsubishi Electric hanterar krav gällande elektrisk omkoppling och skydd inom alla branscher och för alla spänningsnivåer, inklusive kommersiella och offentliga fastigheter, förnybar energi, publik infrastruktur, energiproduktion, gruvdrift och distribution av elkraft.

Distribution av elkraft

Vare sig elkraft ska distribueras inom en industrianläggning eller inom en fastighet är tillgänglighet och stabilitet kritiska faktorer. Även korta spänningsavbrott och strömspikar kan få allvarliga konsekvenser, så det behövs teknik som kan upptäcka och hantera alla abnorma situationer, för att se till att anläggningstillgångarna skyddas och fungerar som de ska. Mitsubishi Electrics utbud omfattar allt från kopplingstavlor, understationer och skyddssystem för medelhög och låg spänning, till omfattande system för energihantering och övervakning.

Mitsubishi Electric arbetar också för att spara energi samt minska utsläppen av CO2 och andra växthusgaser med hjälp av en lång rad olika energisystem: för produktion, överföring och distribution av elkraft, samt med lösningar för att minska energiförbrukningen i fabriker, gruvor och kommersiella byggnader. Bland lösningarna återfinns:

 • styrsystem för energihantering och elnät
 • omkopplingsutrustning för överföring och distribution inom högspänningsområdet
 • utrustning för stabilisering av elkraftsystem
 • styrsystem för skydd och övervakning
 • transformatorer.

Klicka här för att läsa mer om omkopplingsutrustning för medelhög spänning

Industriell energihantering

Mitsubishi Electrics produkter för medelhög spänning är konstruerade för maximal säkerhet, energieffektivitet och anläggningstillgänglighet. Vårt utbud omfattar en komplett uppsättning omkopplingsutrustning, skyddsreläer och understationer för extrema och krävande miljöer.

Mitsubishi Electric MV omkopplingsutrustning är fullständigt typgodkänd och luftisoleringsteknik som certifierats av en oberoende part hjälper till att skydda omgivningen och eliminera skadlig SF6-gas. All vår omkopplingsutrustning för medelhög spänning och tillhörande utrustningar – inklusive vakuumkretsbrytare, skåpdesign och busskenor – sätter en hög standard med en lång, problemfri och säker användning.

Omkopplingsutrustning för mellanhög spänning

Mitsubishi Electrics MS-EBG luftisolerade omkopplingsutrustning är en nyckelkomponent vid installation av system för distribution av elkraft, vare sig de ska leverera el till industriella tillämpningar, publik infrastruktur, kontorsmiljöer eller bostäder.

MS-EBG har konstruerats speciellt för användning i miljöer där standarden IEC 62271-200 tillämpas och har efter noggrann testning typgodkänts enligt denna standard, med avseende på:

 • säker och tillförlitlig kraftförsörjning
 • 3,3 kV till 24 kV märkspänning
 • busskena för 630 A till 4 000 A
 • busskena klassad för kortvariga överströmmar på upp till 63 kA/1 s.

Den extremt robusta konstruktionen och och det robusta utförandet hos MS-EBG reflekteras i en intern ljusbågeklassning på 50 kA/1 s, något som gör MS-EBG till bland de säkraste AIS-omkopplingsutrustningarna på marknaden kan erbjuda.

MS-EBG produktegenskaper

 • fabriksmonterad, typgodkänd omkopplingsutrustning enligt IEC62271-200
 • maximal driftsäkerhet - inskjutbar kretsbrytare när dörren är helt stängd
 • robust, kompakt konstruktion
 • metallinkapslad, kategori vid förlorad spänningsmatning: LSC 2B partitionsklassning: PM
 • skyddsklassning: IP4X (standard), IP54 (tillval)
 • klassning intern ljusbåge (IAC) för omkopplingsutrustning: AFL / AFLR – 40 kA (50 kA som tillval) för ljusbåge under 1 s
 • luft som isolerande medium – miljövänligt, inget speciellt underhåll behövs
 • visuell verifiering av brytarens/kontaktorns läge, inklusive jordbrytare
 • enkel busskena, duplex-omkopplingsutrustning
 • underhållsintervall > 10 år.

Omkopplingsutrustning för lågspänning

Mitsubishi Electric Europes omkopplingsutrustning LS-EBG för lågspänning uppfyller krav på säker och effektiv distribution av energi inom byggnader, industranläggningar och infrastrukturtillämpingar.

LS-EBG/mcc för styrning av motorer upp till 6 300 A

 • typgodkänd för industriella och tillverkande tillämpningar, kontorsmiljöer och offentliga miljöer
 • inskjutbara kassetter eller fasta omkopplingsfack
 • funktionsenheter med flexibel utrustning för intern separation upp till Form 4b
 • tillval med fiberoptisk ljussensorteknik för detektering och begränsning av bildandet av ljusbågar
 • specialkonstruerade termogivare för kontinuerlig tillståndsövervakning.

LS-EBG/db gruppcentral för lågspänning

 • Designed for distribution boards in offices and public buildings
 • PCC distribuerar upp till 1 600 A
 • fasta omkopplingsskåp
 • skyddsklassning upp till IP55.

LS-EBG/bb busskensystem med kabelränna för lågspänning

 • busskena för distribution av lågspänning med låg impedans upp till 6 300 A (koppar) och 4 000 A (aluminium)
 • typgodkänd enligt IEC 61439-6 med ett nominellt kortslutningsvärde på 105 kA
 • lämplig för distribution av lågspänning inom industritillämpningar och stora byggnader
 • skyddsklassning IP55
 • monoblockbrytare för full uppsättning märkspänningar
 • uppfyller standarden GOST (EAC) MSK-64 avseende seismisk motståndskraft
 • brandsäkerhetstestad enligt EI-120, brandbarriärtestad enligt IEC 1366-3 och 1363-1.

Drivlösningar

Produktionsanläggningar inom nästan alla branscher pressas av ökande konkurrens – de måste ständigt producera, utan avbrott och med hög kvalitet, till ständigt lägre kostnader. Mitsubishi Electric variabla frekvensomriktare för drivtillämpningar (VFD) för medelhög spänning ger exakt den precisa motorstyrning vid alla varvtal som krävs för att få hög genomströmning i produktionen, samtidigt som energikostnaderna sänks och utsläppen av CO2 minskas tack vare en mer effektiv och energibesparande drift.

Variabla frekvensomriktare för drivtillämpningar för medelhög spänning

Mitsubishi Electric MV VFD-familjen erbjuder state-of-the-art elektronik och drivteknik, för att få bästa möjliga drivsystemlösning för en mängd olika kundkrav. Bland dessa återfinns både drivenheter för allmänna tillämpningar och mer specialiserade tillämpningar:

 • Specialiserade tillämpningar (2 000 kVA till 40 000 kVA): Bearbetningsanläggningar och valsverk för stål och andra metaller, kompressorer med hög kapacitet, pappersbruk, kranar, transportband, dynamometrar, rederibranschen och gruvdrift.
 • Allmänna tillämpningar (300 kVA till 120 000 kVA): Fläktar, ventilationsaggregat, kompressorer och pumpar, samt maskiner med konstant moment, t.ex. formsprutningsmaskiner och blandare.

Våra VFD för medelhög spänning finns i varianter för motorer 3,3 kV till 11 kV, direkt från valfri källa som ger 3,3 kV till 11 kV, utan krav på externa transformatorer. Funktioner för energiåtervinning kan ge kunden avsevärt lägre energikostnader.

Klicka på länken till Mitsubishi Electrics dotterbolag TMEIC för mer information.

Motorer och generatorer för medelhög spänning

Mitsubishi Electrics utbud av motorer är resultatet av mer än 90 års erfarenhet av konstruktion och praktiska tillämpningar, som ger motor- och generatorlösningar för medelhög spänning som kombinerar högsta möjliga tillförlitlighet med lägsta möjliga ägandekostnad. De är optimerade vad gäller storlek, vikt och effektivitet under drift och tillverkas av Mitsubishi Electrics specialiserade dotterbolag TMEIC.

 • Motorer av horisontell och vertikal typ: flexibel design för att kunna uppfylla hårda och anläggningsspecifika kundkrav, från låg bullernivå till explosionssäker konstruktion.
 • Motorer för speciella tillämpningar: motorer kan konstrueras för specifika och specialiserade industriella krav. t.ex. för valsverk eller för drivenheter för mycket snabba kompressorer.
 • Generatorer: Mitsubishi Electric har lång erfarenhet av system för kraftproduktion, bland annat luftkylda turbingeneratorer (upp till 100 MVA), vindkraftturbiner och dieseldrivna generatorer.

Klicka på länken till Mitsubishi Electrics dotterbolag TMEIC för mer information.

Teknik och produkter

Mjukstartare

MEsoftstart mjukstartare minimerar kostnaderna genom att minska energiåtgången och slitaget på din utrustning, genom att ge en start med gradvis upprampad spänning vid start (och vid behov vid stopp) av motorer. Detta förebygger vattenslag i pumpsystem och minskar mekanisk påverkan och belastningar på motoraxeln - även för drivutrustning i din anläggning.

Våra mjukstartare är lätta att bygga in i din intelligenta motorstartlösning för att få högre produktivitet och mindre stopptid. De är det perfekt alternativet till variabla drivenheter (VSD) när det krävs en enklare och mer kostnadseffektiv lösning.

Mjukstartare - MEsoftstart

Digitala motorskyddsreläer

MEprotect är ett flexibelt och modulärt digitalt skyddssystem som finns för tillämpningar inom områdena medelhög spänning och lågspänning och som ökar anläggningens tillgänglighet och säkerhet. Systemet ger en optimerad koppling mellan styrsystem och de grundläggande elektriska komponenterna, något som ger betydande besparingar under installation, driftsättning, drift och underhåll av dessa.

En nära integration av den skyddade utrustningen med automationssystem på högre nivå fås på ett intelligent sätt via fältbussteknik (inklusive Profibus, Modbus, Profinet, IEC61850 och CC-Link).

Digitala motorskyddsreläer - MEprotect

Vakuumkretsbrytare (VCB)

Mitsubishi Electrics VPR är en vakuumkretsbrytare (VCB) som uppfyller alla kritiska krav inom tillämpningar som kräver säkerhet och tillförlitlighet på högsta nivå. Multipla elektroniska och mekaniska system säkerställer säker användning, samtidigt som enkelt underhåll säkerställs genom användning av fettfri ytbehandling och långlivade smörjmedel.

Den kompakta konstruktionen och en monteringsram med lucka (tillval) gör att enheten kan användas i nya installationer eller för att ersätta existerande föråldrade metallklädda enheter och kopplingstavlor.

Elektromagnetisk vakuumkontaktor

VZ-E är en elektromagnetisk vakuumkontaktor (VMC) för industriella och allmänna tillämpningar som kräver ett stort antal dagliga omkopplingar. Den kombinerar enkel installation, enkelt underhåll och säker drift med en framtidssäkrad konstruktion som hjälper till att bevara miljön.

Drivenheter med variabelt varvtal (VSD) för lågspänning

Med över 30 års erfarenhet inom drivenheter med variabelt varvtal, och med över 14 miljoner sålda över hela världen, levererar Mitsubishi Electric innovativa, öppna, flexibla och tillförlitliga drivsystemlösningar för lågspänning. För att kunna uppfylla krav från olika marknader och kunder är Mitsubishis VSD-enheter certifierade enligt CE, UL, cUL, EAC/GOST och DNV. Bland funktionerna återfinns:

 • modeller för energibesparingar och energiåtervinning
 • stort produktutbud från 0,1 kW upp till 630 kW
 • lätt att konfigurera system i nätverk
 • branschledande produkttillförlitlighet
 • många avancerade funktioner.

Frekvensomvandlare-FREQROL