MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Automating the World - a Global Approach
Mitsubishi Electric; “Automating the World” to create “Changes for the Better” for all.

High tech för bättre livskvalitet

Tekniska framsteg driver utvecklingen av den moderna livsstilen. I över 100 år har Mitsubishi Electric bidragit till denna process med sin spetsteknologi, sina uppfinningar och sina produkter av hög kvalitet. Här kan du läsa mer om ett multinationellt företag som har ständigt bättre tekniska lösningar som ledstjärna - nya framsteg och förbättrad livskvalitet - helt enligt vårt motto Changes for the Better.

Hela världen

Mitsubishi Electric – En världsledare

Mitsubishi Electric är en av världens ledande tillverkare av elektriska lösningar och produkter. Företaget är aktivt i fler än 120 länder inom flygindustrin, halvledarteknik, kraftgenerering och eldistribution, kommunikations- och informationsteknik, konsumentelektronik, industriautomation och byggsektorn.

Företagsöversikt

Mitsubishi Electric Corporation
Tokyo Building,
2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan

  • Established: January 15, 1921
  • Employees: more than 145,000 world-wide

EMEA

Over 40 Successful Years in Europe

Namnet Mitsubishi står för innovativa produkter med hög kvalitet, såväl inom anläggningsautomation som inom andra områden. Programmerbara styrenheter (PLC), CNC-styrenheter, drivenhetslösningar, industrirobotar och maskinsystem för elektronisk bearbetning från Mitsubishi Electric anses allmänt vara ledande inom sina respektive områden och har skapat framgångsrika affärer över hela Europa i mer än 40 år.

Inom alla branscher har användare nytta av våra stabila, pålitliga produkter, skräddarsydda lösningar, liksom vår heltäckande service och support. Mitsubishi Electric är verksamma över hela Europa och vårt omfattande nätverk med försäljningspartner inom EMEA garanterar enastående kundservice och snabba leveranser i hela Europa, Mellanöstern och Afrika. Factory Automation EMEA har sitt europeiska högkvarter i Ratingen i närheten av Düsseldorf i Tyskland. Det är en del av Mitsubishi Electric Europe B.V. som har varit verksamma i Tyskland sedan 1978 och är ett dotterbolag som ägs helt av Mitsubishi Electric Corporation, Japan. Factory Automations roll i EMEA är att hantera försäljningar, service och support över sitt nätverk med lokala filialer och distributörer inom EMEA-regionen.

Historia

Ett multinationellt företags födelse

Historien om Mitsubishi började 1870, när Yataro Iwasaki grundade ett rederi i Osaka, med tre leasade ångfartyg. Under åren som följde växte Mitsubishi till ett multinationellt företag genom förvärv och genom att starta nya företag inom andra branscher, inklusive gruvindustrin, skeppsbyggnad, banksektorn, handel och fastigheter. Mitsubishi Electric Corporation bildades 1921, genom en avknoppning av divisionen för produktion av fartygselektronik. Idag har Mitsubishi Electric fabriker, utvecklingscentra och säljorganisationer i 120 länder över hela världen.

De tre diamanterna

Logotypen med de tre diamanterna är Mitsubishi Electrics välkända varumärke och används av fler än 40 internationella bolag inom finanssektorn, handeln och industrin. Logotypen har en direkt koppling till företagsnamnet. Mitsubishi betyder "tre diamanter" – det är en kombination av orden Mitsu (tre) och Bishi (sten eller diamant). Precis som namnet Mitsubishi står produkter och tjänster som bär logotypen med de tre diamanterna för spetsteknologi och förstklassig kvalitet över hela världen.

Karriär

Din karriär inom Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric är en av världens ledande tillverkare av elektriska lösningar och produkter. Våra framgångar har gjorts möjliga av våra hårt arbetande och kompetenta medarbetare inom ett stort antal olika områden.

Om du är intresserad av en karriär inom Mitsubishi Electric kan vi erbjuda ett stort urval attraktiva tjänster med goda sociala förmåner.