MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Det bästa valet för ett brett spektrum av applikationer

Ett stort utbud av produkter hjälper våra kunder att välja rätt produkt. Varje dag visar våra frekvensomvandlare sin höga nivå när det gäller kostnadseffektivitet, tillförlitlighet, funktionalitet och flexibilitet, från kommersiella tillämpningar upp till tung industri.

En intelligent lösning för varje drivningsproblem

Drivenheter med frekvensomriktare är en nyckelkomponent i Mitsubishi Electrics anläggningsautomationssystem. Efter mer än 30 år och med 28 miljoner sålda enheter över hela världen fortsätter Mitsubishi Electric att bidra med innovationer när det gäller drivteknik med variabelt varvtal. De senaste 64-bitars RISC-processorerna, avancerade programvarumodeller och den senaste spänningsförsörjningselektroniken gör dagens drivlösningar för variabla varvtal från Mitsubishi Electric både kraftfulla och lätta att använda. Mitsubishi Electric levererar innovativa, öppna, flexibla och tillförlitliga drivlösningar som är anpassade för de speciella behoven hos olika individuella marknader och kunder.

Mitsubishi frekvensomvandlare uppfyller alla standarder och specifikationer i EU:s lågspänningsdirektiv 2014/35/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU och maskindirektivet 2006/42/EG. Alla produkter har ett CE-intyg baserat på förutnämnda EU-standarder samt UL, cUL, EAC, CCC och flera marina certifikat.

Energibesparingar och regenerativa frekvensomriktare

Mitsubishis omvandlare sparar mycket energi och utnyttjar drivenheternas kapacitet maximalt, med minsta möjliga energiförbrukning. Flödesoptimering säkerställer att den anslutna motorn bara ger exakt den mängd magnetiskt flöde som krävs för optimal effektivitet. Detta är speciellt viktigt vid låga hastigheter då motorerna normalt använder ett system baserat på spänning/frekvens. SLV-vektorstyrning med autotuning online och automatisk slirkompensation, spännings-/frekvensstyrning med fullständigt programmerbar karaktäristik och Mitsubishi Electrics avancerade OEC-teknik (Optimium Excitation Control) hjälper alla till att göra de här frekvensomvandlarna till mästare på att spara energi. De kan uppnå maximala energibesparingar på upp till 60% jämfört med normal drift med huvudspänning, så att systemets driftkostnader minimeras.

Det regenerativa bromssystemet hos FR-A741 gör den mycket mer effektiv än konventionella drivsystem, med potential för stora energibesparingar. De passar speciellt bra för uppgifter som involverar frekvent och cyklisk acceleration och inbromsning, samt i alla tillämpningar där man normalt använder bromsresistorer. Kombinationen av en inbyggd AC-reaktor och avsaknaden av behov av en bromsenhet eliminerar en stor del av behovet av ytterligare kablage. De här omvandlarna kräver upp till 60% mindre kablage i huvudkretsen och tar upp till 40% mindre utrymme än konventionella lösningar, beroende på utkapaciteten.

Den frekvensomvandlarbaserade drivenheten FR-F800 från Mitsubishi Electric är konstruerad för att uppfylla de speciella kraven inom pump- och fläkttillämpningar. De här frekvensomvandlarna kan ge betydande förbättringar av energibalansen i pump- och fläkttillämpningar - särskilt i tillämpningar med lägre varvtal och med låg belastning, där energibesparingar på upp till 60% kan uppnås. Ytterligare besparingar är möjliga med hjälp av Mitsubishi Electrics innovativa OEC-teknik (Optimium Excitation Control) . Det här systemet säkerställer att det optimala magnetiska flödet alltid passerar motorn, så att förlusterna minskas. Resultatet är att motorns kapacitet utnyttjas maximalt.

Produkter

Serien omfattar ett brett uteffektsintervall från 0,1 kW ända upp till 630 kW som enskilt system eller upp till 1 500 kW vid parallell anslutning samt 19 500 kVA i 3/6/10/11 kV.

Alla frekvensomriktare är enkla att använda och konfigurera och de har optimerade funktioner för styrning och datahantering. De inbyggda styrterminalerna, pekskärmsreglagen och den flerspråkiga styrpanelen med kopieringsfunktion ger omedelbart begriplig information gällande aktuell status hos drivenheterna och tydliga felmeddelanden.

Det är mycket lätt att konfigurera system i nätverk, genom att det finns stöd för olika öppna nätverksbussystem, bland annat Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field Basic och CC-Link IE TSN. Seriella RS-422- och RS-485-gränssnitt och tillvalet med usb-port möjliggör multidrop-tillämpningar med upp till 32 stationer samt anslutning av de senaste pc- och processvisualiseringssystemen.

IMS-studie bekräftar den enastående prestandan hos Mitsubishi Electrics drivsystem:

När det gäller tillförlitlighet har Mitsubishi Electrics drivsystemteknik ett mycket gott rykte. Den senaste kundtillfredställelseundersökningen som utfördes av IMS Research bekräftar att Mitsubishi Electrics drivsystem är bland de bästa i sin klass när det gäller produktens tillförlitlighet.

Vad kan du förvänta dig av Mitsubishis frekvensomriktare?

 • att de uppfyller globala standarder, specifikationer och certifieringskrav
 • Pen öppen och flexibel drivplattform
 • ett brett produktutbud som är anpassat till marknadens behov
 • enkel drift och konfigurering
 • optimerad styrning och datahantering
 • enastående tillförlitlighet hos produkten.

Plus omfattande funktioner baserade på avancerad teknik, till exempel:

 • SLV-vektorstyrning och spännings-/frekvensstyrning (fullt programmerbar)
 • autotuning online och automatisk slirkompensation ger enastående varvtalsstabilitet
 • programvarufunktion för pulsviddsmodulering ger minskade motorstörningar
 • OES-teknik för maximala energibesparingar
 • aktiv strömbegränsning (avbrottsfri drift)
 • automatisk omstart efter strömavbrott
 • flexibla styrenheter med intuitiv konfigurering och inställning.

Produkter

Ny omvandlartyp med hög prestanda och hög kvalitet. Ger bättre drivprestanda, är lättare att använda och uppfyller kraven i olika säkerhetsstandarder.
Optimala funktioner för varje specifik tillämpning ger ytterligare prestanda och fler funktioner för omvandlare i FR-A800-serien.
Nästa generations energibesparande omvandlare. Innehåller funktioner som passar perfekt för fläktar och pumpar.
Serien med våra mindre frekvensomriktare som levererar enastående prestanda, anslutning och flexibilitet i ett kompakt paket.
FR-D700 är en serie med standarddrivenheter i litet format som erbjuder ett första steg in i den moderna världen av drivteknik med variabel hastighet.
FR-CS80 erbjuder magnetflödesstyrning för motorer i världens minsta, mest kompakta, design
Undertryckning av övertoner, effektregenerering, DC-bus regenerering
Felsökning med en enda pc! Lätt att installera utan att förvirring uppstår.
Tillval(Bromsresistorer, filter, drosslar m.fl.)