MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Mitsubishis kretsbrytare för lågspänning förlänger livslängden för elektrisk utrustning

Under mer än ett halvt århundrade har Mitsubishis kretsbrytare för lågspänning uppfyllt marknadens krav. Mitsubishis utbud av kretsbrytare för lågspänning, inklusive WS-V-serien med dess banbrytande teknik, har olika utseende beroende på marknad och maskintyper.
Produkter för skydd av huvudkretsen och för att förse elektrisk utrustning med fler funktioner.
Används huvudsakligen för överlast- och kortslutningsskydd
Används framför allt som överlast-, kortslutnings- (MCB) och jordläckageskydd (RCCB/RCBO).
Används framför allt som överlast-, kortslutnings- (MCB) och jordläckageskydd (RCCB/RCBO) i kretsar med låga amperetal.
Kretsbrytare som huvudsakligen används i solenergibaserade kraftsystem.
Dessa produkter för överspänningsskydd är obligatoriska i Nordamerika.
Kan användas för att anpassa utrustning till speciella tillämpningar.
Produkter för att förbättra en brytares prestanda, som kan installeras på eller inne i brytaren.