MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Allmänna användningsvillkor för webbsidan och tilläggstjänster

Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Tyskland (här: ”Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA”), tillhandahåller webbsidan se.mitsubishielectric.com/fa (här: ”Webbsidan”). Webbsidan riktar sig till Mitsubishi Electric Factory Automation (även kallat ”Factory Automation” eller ”FA”) för regionerna Europa, Mellanöstern och Afrika (här: ”EMEA”). Webbsidan innehåller bestämda tjänster och ett bestämt innehåll (här: ”Tjänster” eller ”Innehåll”), samt möjligheten att använda (om möjligt att tillämpa) tjänsten MyMitsubishi (här: “MyMitsubishi”) eller att prenumerera på nyhetsbrev (här: “Mitsubishi Electric Newsletter”) som skickas av Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA och/eller anslutna europeiska företag (här tillsammans: "Mitsubishi Electric Europe") (MyMitsubishi och Mitsubishi Electrics nyhetsbrev nedan kallade "Tilläggstjänster").

Genom att använda webbsidan och (om möjligt att tillämpa) Tilläggstjänster accepterar ni de allmänna användningsvillkoren (här: ”T&C”).

 1. Tillämpning av villkor (T&C)
  Användandet av webbsidan och (om möjligt att tillämpa) Tilläggstjänster ska enbart regleras av dessa villkor. I synnerhet accepterar vi inte några andra villkor.


 2. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA:s tjänster
  Webbplatsen är en frivillig gratistjänst från Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA kommer att förse användaren med innehåll som är upp till Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA:s eget tycke. I synnerhet kan Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA ändra (minska eller ändra) innehållet från tid till annan eller upphöra tillhandahållandet av visst innehåll, tilläggstjänster eller webbplatsen överhuvudtaget när som helst (även tillfälligt) för någon eller alla användare utan förhandsbesked eller specifikt skäl. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA har rätt att distribuera tredje part eller använda tredje parts tjänster för att utföra tjänsterna för tillhandahållandet av webbplatsen.
  Hyperlänkar till innehåll som tillhandahålls på tredje parts webbplatser kan inkluderas under webbplatsen. Vi kan inte kontrollera innehållet som kan hittas under sådana hyperlänkar som inte är en del av vår tjänst.
 3. Use of the Website, Additional Services and Content, Rights of Use

  Användningen av webbplatsen och (om möjligt att tillämpa) tilläggstjänsterna är tillåten endast för lagliga aktiviteter. Användaren får inte använda något innehåll på ett sätt som kan orsaka skada på Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA eller företag som är anslutna till Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA enligt avsnitt 15 och följande i den tyska aktiebolagslagen (Aktiengesetz, AktG; se anknutna företag här: ”Anslutna företag”). Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA ger användaren en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda innehållet personligen och begränsat till dess interna affärsanvändning i samband med (potentiella) köp från anslutna företag. Användaren får dock inte kopiera eller modifiera innehållet, såvida detta inte är nödvändigt för att använda innehållet på ett avtalsenligt sätt. Användaren får inte distribuera, göra allmänt tillgängligt, sälja, leasa eller hyra ut innehållet. Om användarrättigheterna inte uttryckligen ges till användaren, behåller Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA uttryckligen sådana rättigheter.
  Användaren ska ersätta Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA och/eller dess närstående företag för alla skador som Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA och/eller dess anslutna företag lider av en användning av webbplatsen och/eller innehållet i strid med dessa villkor.

 4. Efterlevnad av exportkontrollbestämmelser

  Användaren ska följa alla tillämpliga nationella och internationella export- och återexportkontrollbestämmelser (t.ex. angående nedladdat material). Före överföring eller transport av relevant material ska användaren särskilt kontrollera och garantera med lämpliga åtgärder att inga intrång i ett handelsförud som införts av Europeiska Unionen, USA och/eller Förenta Nationerna orsakas. På respektive begäran ska användaren förse Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA med all relevant information angående ett eventuellt brott mot exportkontrollbestämmelser som utvärderas i samband med Användarens aktiviteter (t.ex. av behöriga myndigheter eller av Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA).

 5. Garanti, ansvarsbegränsning

  Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA är fullt ansvarigt för uppsåt, vid grov vårdslöshet, vid bedrägligt döljande av en defekt (arglistiges Verschweigen eines Mangels) och för anspråk i samband med den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz). Allt annat ansvar från Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA och eventuella garantianspråk från Användaren ska uteslutas. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA ger inga garantier. Denna ansvarsbegränsning ska även gälla för Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA:s anställda, agenter och ställföreträdare.

6. Ytterligare tjänster

6.1 MyMitsubishi

  a) Registrering
  Användaren måste registrera sig för att kunna använda MyMitsubishi. Endast personer som är 18 år eller äldre får registrera sig. Användaren måste fylla i registreringsformuläret på webbsidan sanningsenligt. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA har rätt att hindra användaren från att använda MyMitsubishi, i synnerhet om användaren har angett felaktiga uppgifter. Om det rör sig om uppgifter om tredje part bekräftar användaren härmed att han/hon har tillåtelse att fylla i respektive uppgifter. Användaren får inte lämna ut sina inloggningsuppgifter till tredje part samt ska från tid till annan ändra sitt lösenord när han/hon ombeds att göra det. För mer information om dataskydd hänvisar vi till informationen som finns tillgänglig under Information gällande dataskydd.

  b) Samtycke till att ta emot uppdateringsinformation för hämtat material och ytterligare information om dataskydd.
  Användaren godkänner att Mitsubishi Electric EMEA använder de kontaktuppgifter som tillhandahålls Mitsubishi Electric Europe i samband med registreringen på MyMitsubishi, i synnerhet namn och e-postadress, för att ta emot information om uppdateringar av material som användaren (i) hämtat från webbsidan se.mitsubishielectric.com/fa/mymitsubishi, (ii) placerat på sin personliga hämtningslista (här: ”Hämtningslista”) och (iii) markerat att den vill ta emot uppdateringsinformation för i rutan för respektive dokument. Användaren godkänner härmed även att Mitsubishi Electric Europe lagrar och använder hämtningslistan för sådana ändamål. Med avseende på själva hämtningarna är användaren medveten om att mer information finns under Information gällande dataskydd.
  Användaren är medveten om och godkänner att han/hon får ett e-postmeddelande som måste besvaras enligt beskrivningen i e-postmeddelandet, innan han/hon får någon sådan uppdateringsinformation från Mitsubishi Electric Europe.
  Användaren är medveten om att detta samtycke kommer att registreras av Mitsubishi Electric Europe. Användaren kan se samtycket när som helst under Status för regler och villkor. Användaren är medveten om att han/hon kan dra tillbaka samtycket när som helst med omedelbar verkan
  - genom att skicka respektive information till Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Tyskland, eller dess dataskyddsombud. Kontaktuppgifter står under ”Formulär för förfrågan gällande personuppgifter”; eller
  - via MyMitsubishi-webbsidan genom att (i) radera hämtningslistan, (ii) radera respektive dokument från hämtningslistan, begränsat till respektive dokument, (iii) avmarkera rutan för respektive dokument – vilket endast gäller för att skicka uppdateringsinformation för ett visst dokument – eller (iv) radera MyMitsubishi-kontot.

  Användaren är medveten om att om samtycket dras tillbaka kommer Mitsubishi Electric Europe inte längre att tillhandahålla någon uppdateringsinformation.

  c) Ändringar av dessa regler och villkor för MyMitsubishi
  Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA kan från tid till annan ändra dessa regler och villkor eller specifika regler och villkor som gäller för specifikt innehåll och i samband med dataskydd. Användaren får respektive underrättelse via inloggningsproceduren och användaren måste markera en kryssruta för att bekräfta att han/hon godkänner de nya reglerna och villkoren. Om användaren inte bekräftar de ändrade reglerna och villkoren kan användning av MyMitsubishi eller vissa tjänster vara helt eller delvis begränsade.

6.2 Mitsubishi Electrics nyhetsbrev

  Användare kan prenumerera på Mitsubishi Electrics nyhetsbrev på webbsidan. När användaren tackar ja till att prenumerera godkänner han/hon att Mitsubishi Electric Europe skickar regelbundna nyhetsbrev till den e-postadress som angetts för prenumerationen. Mitsubishi Electrics nyhetsbrev innehåller intressant information från Mitsubishi Electrics värld (i synnerhet produktnyheter, fallstudier av tillämpningar, datum för mässor, information om evenemang för kunder och specialerbjudanden). Med prenumerationen samtycker användare även till behandling och användning av e-postadressen som angetts under prenumerationen för att generera och skicka Mitsubishi Electrics nyhetsbrev.

  Samtycket registreras av Mitsubishi Electric Europe. Prenumeranter kan dra tillbaka detta samtycka när som helst med omedelbar verkan genom att använda länken för att avsluta prenumerationen som finns i varje nyhetsbrev, eller genom att skicka respektive information till Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Tyskland, eller dess dataskyddsombud. Kontaktuppgifterna står under ”Formulär för förfrågan gällande personuppgifter”. Prenumeranter informeras om möjligheten att dra tillbaka samtycket i varje nyhetsbrev.
 1. Lagval
  Dessa Villkor regleras enbart av materiell tysk lag exklusive FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG)