Policy om cookies

Vad är cookies?

Cookies är textfiler som innehåller små mängder information som hämtas till din enhet när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till den ursprungliga webbdomänen vid nästföljande besök på den domänen. De flesta webbsidor innehåller element från flera webbdomäner, så när du besöker webbplatsen kan din webbläsare ta emot cookies från flera källor.

Cookies är användbara då de möjliggör för en webbplats att känna igen en användares enhet. Med Cookies kan du effektivt navigera mellan sidorna, komma ihåg inställningar och i allmänhet förbättra användarupplevelsen. De kan även användas för att skräddarsy reklam efter dina intressen genom att spåra ditt surfande på webbplatser.

Sessionscookies tas automatiskt bort när du stänger webbläsaren och beständiga cookies ligger kvar på enheten när webbläsaren stängs (till exempel för att komma ihåg dina användarinställningar när du kommer tillbaka till webbplatsen).

Vilka typer av cookies använder Mitsubishi Electric Europe B.V.?

Nedan beskriver vi de kategorier av cookies som Mitsubishi Electric Europe B.V. och dess dotterbolag och underleverantörer använder.

Obligatoriska cookies

Dessa cookies behövs för att du ska kunna navigera runt på webbplatsen och använda funktionerna. Utan dessa cookies kan inte tjänster som du begär (t.ex. navigera mellan sidor, MyMitsubishi) tillhandahållas.

Den här webbplatsen använder för närvarande följande obligatoriska cookies:

Name Syfte Källa Livslängd Leverantör
auth_at Den här cookien sparar åtkomstinformationsbäraren. Åtkomstinformationsbäraren är en slumpmässigt genererad nyckel som webbplatsen använder för att identifiera en autentiserad användare och se till att alla åtgärder på MyMitsubishi sker åt honom/henne. Den här cookien har mycket kort giltighetstid och uppdateras regelbundet av säkerhetsskäl. Lokal server Beständig cookie Första fest
auth_rt För att uppdatera informationsbäraren använder vi en slumpmässig nyckel som kallas för uppdateringsinformationsbärare. Informationsbäraren har lång långslängd och skyddar användardata från att stjälas. Lokal server Beständig cookie Första fest
auth_cv För att möjliggöra säker autentisering genererar vi en slumpmässig nyckel som vi krypterar och sparar i cookies. Nyckeln används för att kontrollera giltigheten för andra informationsbärare och skydda autentiseringsflödet från MITM-attacker. Lokal server Sessionscookie Första fest
auth_state Den här cookien innehåller en slumpmässigt genererad sträng som kallas State. Tillståndsparametern skyddar applikationsslutpunkten genom att binda de ursprungliga auktoriseringsförfrågningarna till svar. Detta kallas för CSRF-skydd. Lokal server Sessionscookie Första fest
auth_return_login Cookie med kort livslängd som skickar tillbaka användaren till aktuell sida efter inloggning. Lokal server 15 minuter Första fest
auth_return_logout Cookie med kort livslängd som skickar tillbaka användaren till aktuell sida efter utloggning. Lokal server 1 minut Första fest
_csrf Den här cookien sparar en slumpmässigt genererad sträng som är bunden till användarsessionen och som säkerställer att alla användaråtgärder är relevanta och inte förfalskade av någon annan. Den används för att skydda användarna mot CSRF-attacker. Lokal server Sessionscookie Första fest
_cookie_consent Cookien ”_cookie_consent” används för att registrera ditt val i popup-fönstret för meddelande om cookies för att förhindra att cookiemeddelandet visas på alla sidor på webbplatsen. Lokal server 6 månader Första fest
_skip_market_info Den här cookien används för att spara dina val av önskad lokal webbplats i popup-fönstret för att förhindra att popup-fönstret visas på alla sidor på webbplatsen. Lokal server 6 månader Första fest
AUTH_SESSION_ID Id för aktuell autentiseringssession. Lokal server Sessionscookie Första fest
AUTH_SESSION_ID_LEGACY Id för aktuell autentiseringssession. Lokal server Sessionscookie Första fest
KC_RESTART KC_RESTART är cookien som skapas i början av autentiseringsflödet Den innehåller klientinformation kodad i JWS-informationsbäraren. Cookien används om rotautentiseringssessionen löper ut, och för att återskapa den nya autentiseringssessionen från klientinformationen i cookien. Lokal server Sessionscookie Första fest
KEYCLOAK_IDENTITY Innehåller en informationsbärare med autentiserat användar-id. Lokal server 10 timmar Första fest
KEYCLOAK_IDENTITY_LEGACY Innehåller en informationsbärare med autentiserat användar-id. Lokal server 10 timmar Första fest
KEYCLOAK_REMEMBER_ME Sparar användarnamnet om kryssrutan ”Kom ihåg mig” markerats vid inloggning. Lokal server 1 år Första fest
KEYCLOAK_SESSION Id för aktuell webbläsarsession. Lokal server 10 timmar Första fest
KEYCLOAK_SESSION_LEGACY Id för aktuell webbläsarsession. Lokal server 10 timmar Första fest
KEYCLOAK_LOCALE Sparar den lokala webbplatsen som användaren loggat in från för Keycloak. Lokal server Sessionscookie Första fest
_GRECAPTCHA Riskanalys vid inlämnande av formulär. Google Recaptcha 6 månader Första fest

Prestandacookies

Vi använder analyscookies för att analysera hur våra besökare använder webbplatsen och för att övervaka webbplatsens prestanda. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda en högkvalitativ upplevelse genom att anpassa våra erbjudanden och snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem som uppstår. Vi kan till exempel använda prestandacookies för att hålla reda på vilka sidor som är mest populära, vilket metod för att länka mellan sidor som är mest effektiv och för att ta reda på varför vissa sidor får felmeddelanden. Vi kan även använda dessa cookies för att marknadsföra varor eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig utifrån din användning av webbplatsen. Den information som samlas in av dessa cookies är inte associerad med din personliga information av oss eller våra leverantörer.

Webbplatsen använder för närvarande följande analyscookies [från Google Analytics och andra tredje parter]

Name Syfte Källa Livslängd Leverantör Further Information
_ga Används för att skilja på användare. Google Analytics 2 år Första fest

Any such data will be automatically deleted by Google Analytics after this period.

Click here for Google’s privacy policy in respect of Google Analytics  https://policies.google.com/privacy?hl=en

You may opt out of tracking by Google Analytics by visiting https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

_gid Används för att skilja på användare. Google Analytics 24 timmar Första fest
_ga_<container-id> Används för att bibehålla sessionstillståndet. Google Analytics 2 år Första fest
_gac_gb_<container-id> Innehåller kampanjrelaterad information. Google Analytics 90 dagar Första fest

Användning av IP-adresser och webbloggar

Vi kan även använda din IP-adress och webbläsartyp för att diagnostisera problem med vår server, för att administrera vår webbplats och för att förbättra den service vi erbjuder dig. En IP-adress är en numerisk kod som identifierar din dator på internet. Din IP-adress kan även användas för att samla in generell demografisk information.

Vi kan utföra IP-sökningar för att avgöra vilken domän du kommer ifrån (t.ex. google.com) för att mer exakt mäta våra användares demografi.

Policyn om cookies omfattar inte webbplatser från tredje part

Observera att denna policy om cookies inte gäller för, och att vi inte ansvarar för, sekretessreglerna för tredje parts webbplatser som kan vara länkade till denna webbplats.

Ändringar i policyn om cookies

Vi kan uppdatera denna policy om cookies och vi uppmanar dig att läsa policyn ibland, för att hålla dig informerad om hur vi använder cookies. Den här policyn om cookies uppdaterades senast den 25 maj 2018.

Förfrågningar