MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Nytt mervärde för produktionsanläggningen genom insamling och användning av data

Programvaruprodukter kompatibla med Edgecross, en programvaruplattform för Edgecross med öppen källkod som möjliggör samarbete mellan FA och IT. Vi bidrar till att förbättra produktionsanläggningar med olika lösningar som använder produktionsanläggningsdata.
Programvara som utför olika processer för dataanvändning i produktionen med hjälp av funktioner i Edgecross.
Programvara som enkelt kan samla in data från olika enheter.