MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Bringing our advanced technology and experience to your project

Lösningar för kraftindustrin

De ökande kraven på flexibilitet, effektivitet och förutsägbarhet påverkar alla kraftindustrin. På samma gång måste branschen minska antalet driftstopp, leva upp till allt strängare lagkrav och använda allt fler förnybara komponenter.

Effektiv styrning och automation är nyckeln till att hantera dessa problem och andra utmaningar inom kraftindustrin. Mitsubishi Electric erbjuder omfattande lösningar för hela branschen, från elsystem för LV och MV upp till styrsystem för hela anläggningar.

I kraftproduktionsanläggningar över hela världen har Mitsubishi Electric levt upp till krav från anläggningsägare, underhållsansvariga och nya anläggningars EPC-leverantörer.

Styrning av kraftanläggningar (DCS)

Mitsubishi Electric besitter omfattande specialkunskaper inom distribuerade styrsystem, baserat på en plattform för kraftanläggningar som innehåller allt från fältinstrument och brytarutrustning för LV och MV till system på automationsnivå och vidare upp till system på processhanterings- och affärssystemnivå, all byggt på en stabil grund av robust och tillförlitlig nätverksteknik.

Mitsubishi Electric erbjuder en speciell DCS-lösning för kraftindustrin som ger högsta möjliga tillgänglighet, samtidigt som hänsyn tas till krav på utbyggbarhet och flexibilitet.

PMSX®pro är perfekt för mindre regionala och förnybara anläggningar. Produkten bygger på Mitsubishi Electrics marknadsledande kunskaper och stora erfarenhet av PLC- och DCS-system.

 • hög tillgänglighet, feltolerant lösning
 • enkel och intuitiv användning
 • enkelt underhåll
 • ändringar online
 • utbyggnad online utan att störa driften
 • bibliotek med funktionsblock.

Mitsubishi Electrics tjänster omfattar all från levererans av komponenter och programvara till installation och kabeldragning, dokumentation, konstruktion och komplett projekthantering.

Turbinstyrning och skydd

För organisationer med ångturbiner har Mitsubishi Electric utvecklat styrsystemet Turbiset. Detta ger en enkel väg till uppgradering av turbiner som kanske redan varit i drift under ett årtionde eller mer och som kan ha en förväntad livslängd på 15-20 år.

Ångturbiner är driftkritisk utrustning och de måste styras optimalt för att få ut mesta möjliga energi av ångan. De måste vara väl skyddade för att säkerställa att de förblir tillförlitliga och säkra samt att de fortsätter att vara i drift 24/7.

Turbiset är en lösning för styrning och skydd av turbiner som hanterar alla dessa problem. Turbiset bygger på marknadsledande PLC- och HMI-hårdvara från Mitsubishi Electric, med uppgraderingar för existerande tillämpningsprogramvaror. En typisk styrsystemkonfiguration för Turbiset kan innefatta:

 • styrenhet för ånga
 • styrenhet för ångutvinningstryck
 • styrenhet för ångreturtryck
 • styrenhet för tryckbegränsning
 • styrenhet för temperatur
 • turbinskydd
 • turbinprocessimulering
 • HMI-tillämpning.

Turbiset är oberoende av turbinens ursprungliga tillverkare och ger en enkel och effektiv väg till uppgraderingar. Mitsubishi Electric kan leverera all hårdvara och alla styrscheman, konverterade PLC-program, PLC-programscheman, en simuleringsmiljö för turbinprocessen, en lokal HMI-tillämpning, kabeldragningsscheman och utbildningsmaterial. När som helst under turbinens livslängd kan operatörerna uppdatera styrsystemet för att uppfylla krav i nya standarder som ger förbättrad effektivitet och tillförlitlighet.

Lastbalansering inom anläggningar

Mitsubishi Electric kombinerar en fullständig uppsättning tekniker för lastbalansering inom kraftanläggningar med kapacitet för komplett konstruktion och design, installation och driftsättning. På så sätt kan Mitsubishi Electric erbjuda nyckelfärdigt införande av lastbalansering inom en anläggning.

 • konstruktion och design
 • projekthantering
 • installation och driftsättning
 • komplett skyddslösning
 • brytarutrustning för LV och MV
 • MCC och transformatorer.

Tack vare sina beprövade lösningar för lastbalansering inom kraftanläggningar runt hela världen har Mitsubishi Electric fått förtroendet att leverera effektiva, tillförlitliga, säkra och kostnadseffektiva installationer.

Smart energi

Efter hand som operatörerna alltmer strävar efter lastbalansering av ett antal olika anläggningar som använder olika energikällor – från konventionella fossila bränslen till förnybara – över större kraftverk och understationer, detta kräver en mer intelligent energihanteringsstrategi. Det krävs övervakning, styrning och hantering på distans av anläggningar för solenergi, vind, vatten, och fossil energi, samt olika hybridanläggningar och understationer, med ökad synlighet i kontrollrummet.

Mitsubishi Electric erbjuder lösningar från fältnivån upp till övervakningsnivån, inklusive både DCS- och SCADA-teknik för mesta möjliga effektivitet i anläggningshanteringen, inklusive:

 • virtuell styrning av kraftanläggningar
 • styrning av hybridanläggningar
 • övervakning och styrning på distans av förnybara och konventionella kraftanläggningar

För att operatörerna ska kunna integrera och balansera många olika energikällor kan Mitsubishi Electric dessutom använda verktyg som PMSX®pro DCS och Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) för livscykelhantering och kombinera dessa med annan teknik för MV och styrning för att koppla samman olika individuella energikällor till en virtuell kraftanläggning.

För att hantera påverkan från införandet av förnybar energi, åldrande kraftanläggningar samt instabila olje- och gaspriser kan virtuella kraftanläggningar och hybridanläggningar användas för att få en effektiv metod att balansera ett antal variabler för att uppnå en mer förutsägbart, ekonomiskt och tillförlitligt kraftförsörjningssystem, med en snabbare och mer flexibel respons på fluktuationer i tillgängligheten hos en viss energikälla, till lägsta möjliga kostnad.

Tillförlitlig styrning

Övervakning, drift och styrning av kraftanläggningar utförs med hjälp av ett distribuerat styrsystem (DCS, Distributed Control System). Detta gör att tillgängligheten hos detta system hänger nära samman med hela anläggningens tillgänglighet. Det är därför nödvändigt att bygga, strukturera och konfigurera ett processhanteringssystem på ett sätt som uppfyller de höga krav som ställs gällande tillgänglighet, utbyggbarhet och flexibilitet. Mitsubishi Electrics lösningar PMSX®pro och PMSX®micro har utvecklats med dessa krav i åtanke.