PMSX®micro

PMSX®micro låter användaren driva, styra och övervaka mindre anläggningar, maskiner, processer och kontinuerliga produktionsflöden. Anläggningens status, som ger en god överblick över anläggningen vid alla tidpunkter, representeras med processgrafik. Anläggningen drivs via grafiska skärmbilder, som återger den detaljerade statusen hos de olika delarna och gör driften enkel och praktisk. Vid larm eller mottagna meddelanden kan operatören snabbt navigera direkt till den relevanta processbilden, för att kunna vidta rätt åtgärd.

PMSX®micro har ett fullständig larm- och händelsehanteringssystem, som sparar alla larmmeddelanden, visar dem och lagrar dem i en databas i rätt ordningsföljd. Detta gör processflöden spårbara vid störningar och vid genomförda ändringar. Operatören kan lägga till noteringar och kommentarer gällande händelser och objekt, något som också kan användas i efteranalyser.

Data som samlats in under drift kan ses som en operatörsloggbok, där alla relevanta data markeras under produktionspasset. Analoga data som mätvärden och räknarvärden, men också tillstånd som På och Av kan lagras i ett arkiv och hämtas upp när som helst.

Funktioner i PMSX®micro

 • Stand-alone PC-lösning
 • Drift och övervakning
 • Larm- och händelsehanteringssystem
 • Styrning
 • Omfattande rapportering
 • Många analystillval
 • Inbyggt underhållssystem
 • Operatörsloggbok
 • Systemkonstruktion kan utföras av slutanvändare och systemintegratörer
 • Kostnadseffektivt, endast engångskostnad för licenser

Dina fördelar

 • Styrsystem på industri-pc
 • Fullständiga styrsystemfunktioner (DCS)
 • Kostnadseffektivt, endast engångskostnad för licenser
 • Beprövad och mogen lösning
 • Särskilt robust industridatorhårdvara
 • Komplett DCS inkl. nätverk och automationsstation
 • Användarvänlig drift
 • Speciell funktion: Det går att bygga ut systemet efter hand, till ett större styrsystem.