PMSX®pro (DCS)

Industriella anläggningar drivs, övervakas och styrs med hjälp av processhanteringssystem.

PMSX®pro har konstruerats för att uppfylla alla krav vad gäller tillgänglighet, effektivitet, utbyggbarhet och flexibilitet. Det håller också en hög nivå när det gäller harmonisering av hårdvara och mjukvara och innehåller även ett väl anpassat utbud av standardiserad automationsutrustning.

Processhanteringskonceptet anpassar sig till den enskilda anläggningens systemstruktur. Maximal säkerhet, bästa möjliga tillgänglighet och flexibel utbyggbarhet uppnås genom att anläggningen struktureras horisontellt i funktionsenheter med speciella krav när det gäller styrning och automationsuppgifter. På det här sättet uppnås en tydlig struktur, som därigenom är både hierarkisk och transparent. Processrelaterad redundans elimineras inte av systemet.

För effektiv anläggningshantering och effektiv underhåll ger PMSX®pro en enhetlig konfiguration över hela anläggningen och parametrisering från ett centralt perspektiv. Möjligheten att hämta dynamiska funktionsdiagram och en enhetlig överföring av dokumentation framåt i kedjan gör att operatörer alltid har en god överblick över processen – även under kritiska driftsförhållanden – och därmed kan reagera snabbt och resolut. Dessutom finns det inbyggd hjälp samt kraftfulla verktyg för diagnostik, simulering och kvalitetssäkring, som ytterligare hjälp till en effektiv drift av anläggningen.

Översikt överfördelarna

 • Distribuerad systemarkitektur och fritt skalbar topologi
 • Mycket god tillförlitlighet och tillgänglighet – upp till 99.9% p.å.
 • Aktiv och passiv redundans på alla nivåer
 • Säker processstyrning med högsta prioritet
 • Överföring av dokumentation framåt i kedjan VGB-R 170 C
 • Dynamiska funktionsplaner hämtas direkt från processgrafiken
 • Extremt kraftfulla arkiveringsfunktioner
 • Intelligent och följdorienterad larmhantering
 • Tidstämpling via distribuerade modulgrupper för insignaler
 • Insignaler övervakas vad gäller avbrott och kortslutning
 • Automatisk backup- och återställningsfunktion
 • Omfattande verktyg för hantering av anläggningstillgångar
 • Användning av beprövad, standardiserad teknik
 • Utbyggbar utan avbrott i anläggningens drift
 • Säker länkning till andra nätverk och fjärråtkomst via en brandvägg