MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Mitsubishi Electrics EDM underlättar arbetet både för förstagångsanvändare och såväl erfarna användare när det gäller hantering av komplexa former.

Mitsubishi Electrics matrisfräsande och trådkapande elektriska gnistbearbetningsmaskiner (EDM-maskiner) förbättrar produktionen med hög hastighet och precision. Förutom att skapa former är Mitsubishi Electrics EDM-maskiner även kända som bra verktyg för tillverkning av delar med hög tillförlitlighet som används inom flygplan och IT.
Kan användas inom en mängd olika användningsområden, från tillverkning av delar till att skapa formar med mycket hög precision.
Kan användas för allting från maskinbearbetning med hög precision till högproduktiva jobb vid användning av större elektroder.