MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Mitsubishi Electric Europe B.V. har som mål att följa alla relevanta kvalitetsstandarder och normer samt alla EU-direktiv och de principer som läggs fram i regelsamlingen REACH. Ett av företagets viktigaste mål är att tillverka miljövänliga produkter av hög kvalitet.

Deklaration om överensstämmelse (EU) (EC Declaration of Conformity)

För mer information om certifikat och leveransgodkännanden, logga in på MyMitsubishi.