MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

6 frågor om digitalisering du önskade att du hade svaret på

Funderar du på att digitalisera produktionen? Du är inte ensam. 91% av alla företag i Europa har pågående projekt för att öka graden av digitalisering i sin produktion. Samtidigt väcker tanken på digitalisering ofta en hel del frågetecken.

Här får du svaret på några av de vanligaste frågorna vi brukar möta!

1. Vad är digitalisering och vad har vi för nytta av den?

I princip all utrustning som ingår i en produktionslina innehåller information. En maskin eller robot har i de flesta fall olika inbyggda sensorer som håller koll på saker som varvtal, det ackumulerade antalet rörelsemoment och energiförbrukning. Målet med digitalisering är att skapa möjligheter för att få ut informationen, samla ihop den och sedan förädla den till tydliga beslutsunderlag för olika funktioner i organisationen. Digitalisering gör det enkelt att se vilka områden som behöver effektiviseras. Samtidigt skapar den en flexibilitet som stärker er förmåga att möta snabba förändringar i marknadens krav. Något som i förlängningen ökar både er lönsamhet och konkurrenskraft.

2. Hur kan vi digitalisera vår verksamhet utan att behöva investera stora mängder pengar?

Det finns en utbredd föreställning om att man måste digitalisera hela sin produktion samtidigt. Att man måste börja med en molnlösning och sedan koppla upp alla produktionslinor mot den. Något som i sin tur kan innebära att man måste investera i ny modern produktionsutrustning. Men så är det inte. Det går att digitalisera utan att plöja ner stora mängder pengar från dag ett. Lösningen heter stegvis implementering och går ut på att man börjar med att digitalisera en maskin och sedan ytterligare en, för att så småningom ha digitaliserat hela fabriken. Det kräver dock att du har en flexibel modulär digitaliseringsplattform som gör det möjligt att starta litet och skala upp efterhand.

3. Vad är den största fördelen med digitalisering?

Den stora fördelen är att den ger er en tydlig övergripande bild av hur era processer fungerar i realtid. Det i sin tur ger er en bättre förståelse för vilka områden som behöver effektiviseras. När du kan komma åt och samla ihop all den information som redan finns i maskinerna och kombinera den med tidigare produktionserfarenhet får du ett beslutsunderlag som bygger på de verkliga förhållandena. Det gör att du kan fatta säkrare beslut och öka effektiviteten, lönsamheten, flexibiliteten och konkurrensförmågan.

4. Vilken typ av företag lämpar sig digitalisering för?

Alla företag som på ett eller annat sätt arbetar med tillverkning eller har automatiserade system kan dra nytta av digitalisering. Behovet finns i alla branscher och industrier, allt från livsmedels- och läkemedelsindustri till VA-industri och fastighetsbolag. För företag som har behov av att arbeta effektivt med förebyggande underhåll, spårbarhet, energieffektivisering, kvalitetsförbättring eller generellt effektivisera sin utveckling, produktion och logistik är digitalisering ett viktigt redskap.

5. Måste ett företag digitalisera produktionen?

Det korta svaret på den frågan är ja. Redan nu har 91% av alla företag i Europa pågående projekt för att öka graden av digitalisering i sin produktion. Digitalisering handlar inte längre om framtiden, det är något som sker här och nu. För att kunna bibehålla konkurrenskraften och lönsamheten är det viktigt att inte halka efter. Men ni behöver lyckligtvis inte digitalisera allt hela anläggningen direkt. Det viktiga är att ni påbörjar resan och vi gör den gärna tillsammans med er. För med vår flexibla modulära plattform kan ni börja med ett begränsat och hanterbart projekt och sedan skala upp efterhand.

6. Vad behöver jag tänka på när vi ska digitalisera?

Ett bra råd är att inte börja för stort och brett. Det är lätt att man tänker att man måste digitalisera hela produktionsanläggningen på en och samma gång för att det ska ge effekt. Men faktum är att det är både enklare och bättre att börja med en enskild maskin. Identifiera en flaskhals i produktionen och digitalisera den. Med den data du får ut kan du sedan maxa potentialen just där. Under processen får du dessutom värdefulla insikter i hur digitaliseringen fungerar bäst för er med de förutsättningar ni har. Det tar du med dig när du sedan går vidare till nästa flaskhals och digitaliserar den. Genom att starta smått och sedan skala upp blir digitaliseringen enklare och mer kostnadseffektiv att genomföra samtidigt som den blir mer robust.

En annan viktig faktor för en framgångsrik digitalisering är att involvera personalen. De som redan arbetar med processerna idag har värdefull kunskap som är till stor nytta när ni ska avgöra vilken data som har betydelse för att få en relevant bild av produktionen.

Se även till att ni tar in extern kompetens och samarbetar med en erfaren partner inom digitalisering. Gärna någon som kan erbjuda en flexibel modulär plattform som gör det möjligt för er att börja digitaliseringen som ett mindre projekt för att sedan skala upp det efterhand. Som Mitsubishi Electric Factory Automation till exempel!