MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Skalbara lösningar för anslutning till molnet

Internet of Things

Tillverkande verksamheter strävar på grund av den globala konkurrensen ständigt efter förbättrad produktivitet, ökad flexibilitet och rörlighet samt förbättrad produktkvalitet, samtidigt som spillet måste minskas. Detta låter sig endast göras med en informationsplattform där data från ett ständigt ökande urval av styrenheter och fältkomponenter integreras. Detta har lett till Internet of Things (”sakernas Internet”). Informationens tillgänglighet inom plattformen är avgörande för olika initiativ inom området ”smarta fabriker”, t.ex. Industri 4.0 i Europa och Industrial Internet Consortium i USA, liksom för Robot Revolution Initiative i Japan.

Cloud computing, databearbetning i molnet, är en av nycklarna till denna digitala omvandling av industrin, efter hand som datavolymerna fortsätter att öka. Molnbaserad datalagring och databearbetning kan ge mer tillförlitlig, mer skalbar och mer prisvärd datainsamling och dataleverans än IT-plattformar ”on site”. Detta kan ge väsentligt ökad transparens och konsistens genom hela värdekedjan. Det finns dock ett antal problem när det gäller ägarskap och datasäkerhet.

Mitsubishi Electric är en av de ledande när det gäller teknik för digitalisering av tillverkningsprocesser. Välbeprövade lösningar som bygger på konceptet e‑F@ctory eller har utvecklats i samarbete med partners inom e‑F@ctory Alliance erbjuder innovativa lösningar för det industriella Internet of Things och tillhörande områden. De här lösningarna hanterar inte enbart krav gällande bearbetning i molnet genom att ge säker och enkel tillgång till olika molntjänster. De gör också att användarna kan använda distribuerad bearbetning (edge computing) som ett komplement till molnet, via tekniska lösningar som Mitsubishi Electrics C Controller och MES IT.

Edge Computing

Molnet ger en övergripande hantering av sakernas Internet. Molnet passar dock inte så bra när det gäller tillämpningar som kräver svar i realtid. Mitsubishi Electrics lösning på detta problem är distribuerad bearbetning (edge computing), där data från olika intelligenta enheter kan samlas in, filtreras, förbearbetas och analyseras direkt inom automationsplattformen. Detta eliminerar molnets problem med lag och latency, utan att det krävs hårdvara av industristandard inom den krävande produktionsmiljön.

Information samlas in från fabriksgolvets givare, drivenheter, PLC-enheter, mekatroniksystem och energiövervakningssystem, för att sedan analyseras med hjälp av Mitsubishi Electric-lösningar som C Controller och MES Interface. Data kan på så sätt göras omedelbart tillgängliga för de processer som behöver dem och/eller vidarebefordras till affärssystem på högre nivå, för optimering av leverantörskedjor, förbättrad produktionsstyrning och simulering av anläggningsdrift.

Att hålla tidskritisk information inom automationsmiljön och förbearbeta information som behövs i system på högre nivå och i molnet minskar också brandbreddsbehoven i IT-infrastrukturen, ger ökad säkerhet och eliminerar problem med lokala bestämmelser för bearbetning och lagring av data.

Molntjänster

Distribuerad bearbetning och bearbetning i molnet är komplement som tillverkande industri använder för att få ut så mycket som möjligt av Internet of Things.

Det finns dock många tillgängliga molntjänster, från de största och mest välkända till hundratals specialutvecklade lösningar, nischade molntillämpningar och specialutvecklade molnbaserade analystjänster. Via initiativet e-F@ctory stödjer Mitsubishi Electric uppkoppling mot alla dessa molntjänster.

OPC UA Server/Client

Med OPC UA-strukturen möjliggörs uppkoppling mot Microsoft Azure Cloud via en AMQP klientbrygga. Användningen av den öppna standarden OPC UA minskar systemkomplexiteten och ger en kostnadseffektiv, robust och säker uppkoppling mot molnet. Information samlas in från OPC UA-servrarna och överförs till och från molnet via bryggan.

IoT Connector

Cloud connectors för anslutning till molnet ger en enkel koppling mellan fabriksgolvet och olika molntjänster. Dessa moduler förbinder fabriksgolvets styrenheter via Ethernet och överför information till och från molnet över SMTP. Mitsubishi Electric har i samarbete med partners inom e-F@ctory som Adroit, eWon och Secomea utvecklat cloud connectors av denna typ, men det finns också kompatibla produkter från tredjepartsleverantörer som TIXI.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS)

Mitsubishi Electrics MAPS SCADA erbjuder en direkt integration mot Microsoft-världen, med direkt stöd för Microsofts olika uppkopplingslösningar och VB-skript, men även för OPC UA. MAPS erbjuder en avancerad lösning för datainsamling, distribuerad bearbetning och integration mot olika molnsystem.

C Application Server

Mitsubishi Electrics C Application Server har stöd för ett stort antal olika webbkommunikationsgränssnitt och erbjuder ett enkelt sätt att åstadkomma integration mot Hana och andra molntjänster. C Application Server erbjuder också en plattform för distribuerad bearbetning, där C Controller används för att samla in och förbearbeta kritiska produktionsdata inom styrsystemmiljön, så att endast relevant, förfiltrerad information skickas till molnet. På så sätt kan molntjänsterna användas på effektivast möjliga sätt, inklusive att analystjänster görs tillgängliga via mobila enheter.

Praktiska tillämpningar

Ett exempel på best practice är Mitsubishi Electrics simulering av produktionen i ett cybersystem i företagets Kani-anläggning i Japan, där simuleringen ständigt jämförs med värden från den verkliga produktionen. När verkliga värden avviker från de simulerade görs justeringar inom produktionsmiljön för att upprätthålla kvaliteten och produktiviteten, samtidigt som spill och behov av ombearbetning elimineras. Denna innovativa kombination av molnbearbetning och distribuerad bearbetning är en av nyckelfaktorerna då det gäller hållbarhet.