MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Industriell digitalisering innebär att den digitala teknik som utvecklats under de senaste årtiondena nu kan ta industrier till en ny nivå. Det handlar om att koppla samman det fysiska med det digitala och möjliggöra ett bättre samarbete och åtkomst mellan avdelningar, partner, säljare, produkter och personer.

Digitalisering ger företagsledare bättre kontroll och förståelse för alla delar av verksamheten, och gör det möjligt för dem att utnyttja realtidsdata för att öka produktiviteten, förbättra processer och driva tillväxt.

Digitalisering handlar om att omvandla produktionsdata till värdefulla insikter

Det finns många begrepp som används när man beskriver industriell digitalisering vilket lätt skapar en viss förvirring. Det är allt från Industrial Internet of Things (IIoT) till Industry 4.0. Men oavsett vad det kallas, går digitalisering ut på att koppla upp maskiner och utrustning till ett nätverk och på så sätt samla ihop all den data som respektive maskin genererar. Det kan till exempel handla om maskinprestanda, driftstid, maskinstatus, kvalitet och spårbarhet.Den samlade datan ger en överblick över hur processerna fungerar i realtid. I förlängningen förädlas informationen till både nya och djupare insikter i hur produktionen fungerar, och var förbättringspotentialen finns.Digitalisering är med andra ord ett sätt att omvandla produktionsdata till värdefulla insikter.

Industriell digitalisering börjar få stora effekter på marknaden

Historiskt sett har tillverkare haft en försiktig inställning till förändringar. Målet har varit att minimera risker och upprätthålla verksamhetskritiska nivåer av tillgänglighet, säkerhet och skydd. Förbättringar har skett i små steg. Men i och med den digitala revolutionen finns det möjligheter att i grunden förändra branscher, företag, avdelningar och samhällen. I ett läge där flexibiliteten i tillverkning och drift måste förbättras och avkastningen maximeras väljer allt fler företag industriell digitalisering som ett medel för detta.

Stor påverkan på affären

Utvecklingen inom industriell digitalisering har gått snabbt under de senaste tio åren. 2010 handlade det mesta om att demonstrera och testa tekniken, vilket inte hade någon direkt påverkan på företagens affärer. Tio år senare hade utveckling kommit längre, men de företag som digitaliserat sin tillverkning försökte fortfarande hitta best practice för sin industri. Det digitala nyttoskapandet var relativt lågt och påverkan på själva affären var liten. Men allt talar för att utvecklingen nu kommer att ske exponentiellt när utvecklingen av teknik och organisation blir betydligt mer systematisk. Med ett högt digitalt nyttoskapande får digitaliseringen en stor påverkan på affären.

Marknaden driver utvecklingen

Redan nu har 91% av alla företag i Europa pågående projekt för att öka graden av digitalisering i sin produktion. Många företag investerar för att skapa förutsättningar att bibehålla och öka konkurrenskraft, De vill skapa mer flexibilitet, få möjlighet att personalisera och möta snabba förändringar i marknadskrav. 75% anser att en investering i digitalisering av befintlig produktion är mer lönsam än att flytta produktion till “låglönemarknader”. De flesta räknar med att investeringen ska återbetala sig på mellan tre och fem år.