Tillverkning

Automation för tillverkning i världsklass

Konkurrensen är hård inom tillverkningsbranschen, en tillverkande verksamhet måste därför vara effektiv och alla aktörer måste ständigt förbättra sina produktionsprocesser.

De tekniska lösningar som ingår i Mitsubishi Electrics program Factory Automation har varit grundläggande när det gäller att utveckla ny tillverknings- och produktionsteknik som ger optimalt utnyttjande och optimal tillgänglighet, samtidigt som driften förblir tillförlitlig och säker.

Detaljer som övertygar