Linear Transfer System

En ny definition av begreppet flexibel produktivitet inom framtidens smarta industri

Mitsubishi Electrics Linear Transfer System för intelligent styrning av godsflöden i produktionen är en av världens mest avancerade överföringslösningar för processer inom tillverkningsindustrin. Systemets hjärta är det unika systemet Smart Carriage.

Vi levererar en Linear Transfer System-lösning som ger större fördelar med specifikation, avancerad prestanda och en mängd ytterligare funktioner. Lansering i april 2021.

Smart Carriage-teknik: i första ledet i den digitala revolutionen

Smart Carriage, som utvecklats i samarbete med e-F@ctory-partnern APT Automation, använder sin inbyggda intelligens för att leverera flexibilitet inom den globala tillverkningsindustrin på en helt ny nivå. Bland annat fås kraftigt ökad flexibilitet inom olika förpackningsprocesser och det finns goda utsikter till mindre batchstorlekar samt ytterligare ökad kundanpassning för tillverkarna.

Smart Carriage kan förflytta laster på upp till 5 kg med en hastighet på upp till 4 m/s, eller med lägre acceleration och hastighet med en maximal last på 12 kg. Smart Carriage är utrustad med en inbyggd spänning på 24 VDC, som kan användas för att driva givare, gripverktyg och manöverdon.

Självständiga beslut i realtid

För att möta de ökande digitaliseringskraven gör Linear Transfer System det möjligt att konfigurera om produktionslinjer i realtid.

En trådlös anslutning mellan Linear Transfer System och själva Smart Carriage gör att systemet kan reagera i realtid. Då systemet är utrustat med Mitsubishi Electric Servo Motion-teknik är det möjligt att införa självstyrande handlingar som synkronisering med Mitsubishi Electrics industrirobotar av typ MELFA.

Smart Carriage bygger på standardkomponenter och lagrar information om den egna kursen, för att kunna spåra godsets tillstånd på transportbandet vid en viss tidpunkt. Smart Carriage får order att bege sig till en viss plats, men kan själv ta sig dit.

Ett avancerat minne för lagring av data gör att Smart Carriage kan detektera produkter, identifiera den optimala rutten och destinationen, samla in och lagra produktinformation samt kommunicera med stationer, tillverkningssystem och databaser på högre nivå.

Anläggningsflexibilitet med 3D i flera lager

En Smart Carriageskan växla mellan horisontella och vertikala produktionslinjespår. Detta betyder att det går att utföra flera olika operationer på olika produkter i ännu mer sofistikerade produktionsmiljöer.

En Smart Carriage kan växla mellan parallella förpackningsspår, så att olika produktrelaterade processer kan matchas mot produkten och sedan slås samman på ett intelligent sätt vid ett visst tillfälle, eller vid ett senare datum.

Anläggningens produktionslinjer kan konfigureras om automatiskt under själva produktionsprocessen, baserat på orderkrav och på vilken kapacitet som är tillgänglig vid olika destinationer. Detta ger ett bättre utnyttjande av anläggningen och en väsentligt ökad flexibilitet.

Det korta minimiavståndet mellan Smart Carriages på samma spår – minimiavståndet är mindre än 1 mm – betyder att antalet vagnar som kan användas på ett spår kan ökas, vilket gör att produktiviteten ökar.

Avancerat säkerhetssystem

En inbyggd skannerfunktion för säkerhetszoner gör det möjligt att upptäcka operatörer och minska vagnens hastighet till en säker nivå. Linear Transfer System kan därför köras i en miljö utan inhägnader, något som ger ökad tillgänglighet inom anläggningen. Dessutom stöder Smart Carriage både STO och SLS, för ytterligare förstärkt säkerhet.

Med 3g acceleration och inbromsning kan Smart Carriage förflytta sig till rätt plats med avsevärd hastighet, med en noggrannhet vid upprepad positionering på plus/minus 0,1 mm, utan tillägg av ytterligare teknik. En specialutvecklad teknik för undvikande av kollisioner hindrar sammanstötningar, även med ett stort antal vagnar som förflyttar sig med hög hastighet längs spåren.

Mer information

Om du vill höra mer om vår Smart Carriage-teknik för Linear Transfer System, lägg till denna sida bland dina favoriter eller kontakta oss.

Förfrågningar
Mitsubishi Electric’s Smart Carriages switch between parallel tracks
Easy Battery Exchange in Mitsubishi Electric’s Smart Carriage