Kretsbrytare för jordläckströmmar (ELCB) NV

Kretsbrytare för läckage till jord (ELCB) används för att skydda personer mot elchocker och för att förhindra bränder. De har även samma funktioner som MCB.
Service
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies