Kretsbrytare för jordläckströmmar

Stort produktutbud som är mycket lämpligt för skydd mot överlast, kortslutning och elchocker i lågspänningskretsar. De här produkterna är grundläggande inom skydd av lågspänningskretsar. WS-V-serien, Mitsubishis nyaste serie med kretsbrytare för lågspänning, finns i ett antal olika versioner, inklusive ”F-style”-brytare i litet format, med förbättrad användbarhet.

Kretsbrytare för jordläckströmmar (ELCB) NV

Kretsbrytare för läckage till jord (ELCB) används för att skydda personer mot elchocker och för att förhindra bränder. De har även samma funktioner som MCB.
Service
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies