Pressmeddelanden

Välkommen till presscentret för Mitsubishi Electric. 

Registerade journalister får de senaste pressmeddelandena innan de offentliggörs på vår webbplats, plus åtkomst till ett omfattande bibliotek med pressbilder.

Det enda du behöver göra för att kunna dra nytta av dessa fördelar är att registrera dig här.

Om du har några frågor kan du kontakta din pressansvarige på Mitsubishi Electric.

Senaste nytt

  • 31.05.2016
    New solution from Mitsubishi Electric
    High-speed contact image sensor offers compact, distortion-free alternative to line scan cameras.
    Mitsubishi Electric has responded to the needs of the surface inspection market, in particular within the print industry, with the launch of a high-speed version of its contact image sensor (CIS), distributed under the name Mitsubishi Electric Line Scan Bar...

*Anmärkning: Texter och bilder är copyrightskyddade av Mitsubishi Electric. De kan användas fritt så länge de används för att rapportera och informera om Mitsubishi Electric och våra produkter. Användning av de här texterna och bilderna utanför press och radio kräver vårt uttryckliga samtycke.