Maskinlösningar

Exempel på horisontell förpackningsmaskin

Varje maskin ställer sina egna krav på styrsystemet. Ibland behövs det stora mängder I/O, lokalt eller i nätverk. Det är ofta viktigt med en liten styrenhet, men andra gånger kan nyckelfaktorerna vara temperatur, positionering eller analog styrning.

För maskinkonstruktören är den ideala lösningen att ha en standardstyrprincip som kan anpassas till varje maskins individuella behov. Det är exakt detta som System Q ger maskinstyrningstillämpningarna.

Kompakt

Genom sin modulära konstruktion tar System Q mindre plats på panelerna än många andra styrenheter. Dessutom erbjuder Mitsubishi ett brett utbud av kompakta I/O-kort och analoga moduler, som är ideala för att minimera installationens storlek. För mycket kompakta lösningar erbjuder System Q en allt-i-ett-lösning med basplatta, CPU och spänningsmatning, som understöds av ett stort utbud av tillvall för I/O och olika enheter.

Flexibelt

När ett styrsystem konstrueras för en viss maskin är det ofta ett krav att det är flexibelt. Många maskintillverkare utvecklar en rad produkter med ett grundkoncept för styrning, där ytterligare funktioner sedan kan läggas till, efterhand som maskinens prestanda ökar. Automationsplattformen System Q är perfekt för detta.

System Q omfattar en lång rad modeller, med mer än 22 olika typer av temperaturmoduler och analoga moduler, 20 olika positioneringsmoduler och ett stort antal kommunikationsenheter.

Detta understöds av PLC-CPU:er och webbservrar, PC-CPU:er, Process CPU:er, C-styrenheter, motion-CPU:er och redundanta CPU:er.

Lättprogrammerat

En av de största kostnaderna vid framtagning av ett styrsystem är programmerings- och konstruktionstiden. System Q löser detta med användarvänliga, intuitiva programmeringsverktyg. Dessutom lägger vi stor vikt vid återanvändbar programkod, med funktionsblock och sekventiella flödesdiagram (SFC). Denna process stöds av inbyggda installationsverktyg, som gör det lätt, enkelt och snabbt att konfigurera speciella funktionsmoduler.