Enheter och komponenter

Enheter och komponenter

Nätverk

CC-Link Safety är ett öppet kommunikationsnätverk som är lämpligt för säkerhetstillämpningar, då det garanterar tillförlitligheten hos datakommunikationen. Det uppfyller kraven enligt IEC61508 SIL3 och EN954-1/ISO13849-1 Kategori 4 och är kompatibelt med andra CC-Link-produkter. CC-Link Safetyupptäcker kommunikationsfel som oväntade fördröjningar i kommunikationen och felaktiga data som skulle kunna göra att nödstoppsfunktionen inte fungerar som den ska. Denna felsäkra funktion gör att maskinen omedelbart övergår till ett säkert tillstånd så fort ett kommunikationsfel upptäcks.

Givare

Mitsubishi Electric har en marknadsledande strategi när det gäller säkerhetsgivare, som låter kunderna välja de produkter som är optimala för deras tillämpning. Från val av nödstopp till ljusgardiner erbjuder Mitsubishi Electric de gränssnitt som behövs för att kunna ansluta till ett stort antal olika tekniska givarlösningar.