Styrning och visualisering

Styrning och visualisering

Styrning

Den programmerbara styrenheten QS Safety är gjord för styrning med säkerhetsfunktioner enligt de internationella standarderna EN954-1 Kategori 4, ISO13849-1 PLe och IEC61508 (JIS C 0508) SIL 3. QS Safety PLC kan anslutas till en nödstoppsbrytare, en ljusgardin m.m. för att slå av (säkerhetsutgång OFF/AV) spänningen till riskkällor (robotar m.m.) enligt olika användarprogram. Drift av maskiner (robotar, transportband osv.) hanteras av programmerbara styrenheter av standardtyp. En stor fördel med den programmerbara styrenheten QS Safety är att den kan användas i distribuerade system, istället för att behöva ingå i ett centraliserat system, något som ger minskat kablage, med mindre tillhörande kostnader och minskade underhållskrav.

Mitsubishi Electrics säkerhetsrelämodul passar för säkerhetsfunktioner i småskaliga styrsystem, eller så kan den ingå i ett större säkerhetsklassat system. En enkel säkerhetskrets kan skapas med endast kablage, utan något behov av programmering eller komplexa parameterinställningar.

Säkerhetsfunktioner kan lätt läggas till i en existerande styrenhet i Q-serien genom att installera säkerhetsrelämodulen på Q-basenheten eller med en anslutning via CC-Link. Detta betyder att den programmerbara styrenheten kan direktövervaka säkerhetsrelämodulens drifts- och felstatus och ge en visualisering av säkerhetssystemet, för enkel övervakning och kontroll.

Den kompakta styrenheten WS Safety uppfyller kraven enligt säkerhetsstandarderna ISO13849-1 PLe och IEC61508 SIL3. Den är framtagen för användning i stand-alone-maskiner och stand-alone-system. Dess I/O kan byggas ut till 144 noder, så att stora och sofistikerade säkerhetssystem kan utvecklas, samtidigt som existerande system kan byggas ut.

Visualisering

Övervakning och visualisering är nyckeln till att veta när säkerhetskritiska delar av en maskin aktiverats. Denna information hjälper operatörer och anläggningsansvariga att synkronisera produktionen över hela anläggningen. GOT/HMI-enheter och MAPS erbjuder visualisering och övervakning av säkerhetsrelaterade processer inom olika tillämpningar.

Människa-maskin-gränssnitt (HMI) är det moderna sättet att övervaka och styra en maskin, en anläggning eller ett system och är perfekt för användning i ett säkerhetssystem. HMI tar emot signaler från givare runt hela maskinen, dessa bearbetas sedan och presenteras via enkla scheman eller som information på en pekskärm med fulla färger. De kan integreras med säkerhetssystem för att presentera klara, tydliga rapporter gällande säkerhetsstatus. Mitsubishi Electrics GOT HMI kombinerar det bästa gällande prestanda, grafik och funktioner i en ultrakompakt och robust förpackning. Utbudet täcker från 3,7 tum till 15 tum, med både panelmontering och upphängda varianter.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) är ett användarvänligt, guide-baserat verktyg som automatiskt genererar PLC, SCADA och projekt, något som sparar tid och resurser under utveckling och konfigurering. Programmet kan användas för att utveckla system som kan övervaka säkerhetskritisk information över hela anläggningen.