RT ToolBox3

Denna pc-baserade robotprogrammeringsprogramvara används tillsammans med alla Mistubishis robotar. Programmering, övervakning och felsökning är några av funktionerna i detta kraftfulla programvarupaket.

Programmering på det enkla sättet

RT ToolBox3 är en programmeringsmiljö för alla robotar från Mitsubishi Electric. Här kan användaren skapa program på några minuter, med hjälp av robotspråken MELFA BASIC IV, V och VI (varierar beroende på modell).

Fullständigt konstruktionsstöd

ToolBox3 har stöd för alla processer, från projektstart till debugging och driftsättning, inklusive programmering och redigering, verifiering av arbetets omfattning innan en robot införs, uppskattning av cykeltider, debugging av robotar innan driftsättning och övervakning av robotens tillstånd samt de olika fel som uppstår under drift.

Från programmering till driftsättning och underhåll

Robotens rörelser, driftstatus, inkommande signaler och servotillstånd kan alla enkelt övervakas , tack vare en funktion för prediktion för förebyggande underhåll, som underrättar användaren om robotens smörjningstider och återstående batteritid. En funktion för hjälp med att återgå till tidigare position förkortar stopptiderna.

Simuleringsfunktioner

RT ToolBox3 simulerar skapade program för upp till åtta robotar. Robotrörelserna kan verifieras och cykeltiderna mätas. Simuleringsfunktioner av denna typ är också effektiva vid preliminära undersökningar. Dessutom kan signaler länkas till GX Works3, för att på ett enkelt sätt kunna skapa linjesimuleringar.

RT ToolBox3 Pro

RT ToolBox3 Pro är en add-on för SolidWorks® som erbjuder alla de avancerade funktionerna hos ett 3D CAD-paket. Denna uppsättning kraftfulla programvaruverktyg hjälper dig genom planerings-, programmerings- och testfasen i ditt projekt. ”Nåbarhetskontroller” på ett tidigt stadium i planeringen hjälper dig att välja rätt robotsystem för respektive uppgift. Optimering av din tillämpnings layout gör det lätt att flytta robotar och andra cellkomponenter inom simuleringen, när så krävs.

Automatiskt skapade robotprogram

Genom att 3D CAD-data laddas upp till SolidWorks® för arbetsstycket ifråga, samtidigt som villkor/områden för bearbetningen ställs in, kan positionsdata för inlärning och program för robotrörelser genereras automatiskt. RT ToolBox3 har även stöd för program för arbetsstycken med komplex form som kräver flera olika uppsättningar positioneringsdata.

Autentisk simuleringsomgivning

Robotprogram kan testas direkt i simuleringsmiljön, så att du slipper ta ut den aktuella arbetscellen ur produktionsprocessen medan du testar. En interferenskontroll mellan roboten och en perifer enhet är aktiv under simuleringen och denna kan anges genom att enheten klickas. Robotrörelsens väg visas med en linje i rummet.