Luftkretsbrytare (ACB) AE-SW

Den här sortens kretsbrytare används som huvudbrytare för spänningsförsörjning till byggnader, anläggningar, fartyg m.m. och uppfyller många olika krav.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies