FR-D700-serien

FR-D700 är en serie med standarddrivenheter i litet format som erbjuder ett första steg in i den moderna världen av drivteknik med variabel hastighet.

Mikrodrivlösningen

Enkel och säker användning, kompakt design och förbättrade prestanda har stått i fokus under utvecklingen av den frekvensomriktaren FR-D700. En drivenhet har skapats som innebär en helt ny standard inom området kompakta drivenheter.

Förbättrade funktioner och egenskaper hos enheter som enklare kabeldragning med klämmor, inbyggd Digital Dial med lysdiod-display, bättre utnyttjandegrad i det lägre hastighetsområdet och inbyggd nödstoppsfunktion gör FR-D700 till den standarden inom den ultrakompakta klassen.

FR-D700 är speciellt lämpad för standardtillämpningar tack vare sin användarvänlighet. Den är rätt val för både enkla och mer sofistikerade tillämpningar. Typiska tillämpningar är matningsanordningar och transportband, maskinbearbetningsverktyg och dörrmanövrering.

Felsäker med självdiagnostik

Omvandlaren övervakar aktivt att den fungerar som den ska. Om, till exempel, fläktens varvtal minskar till 50% utlöses ett förinställt larm. Ett internt mätprogram övervakar kondensatorernas åldrande och en driftstimräknare hjälper operatören att planera in bästa tid för service. Skydds- och överlastfunktioner som system för övervakning av fasproblem för både in- och utkretsar säkerställer problemfri drift.

Ytterligare energibesparingar

FR-D700s OEC-funktion hjälper till att ytterligare optimera strömmen och därmed även motorns energiförbrukning. Resultatet blir ytterligare minskat energibehov, jämfört med en vanlig omvandlare.

Lång livslängd

FR-D700 är konstruerad för drift i mer än i 10 år. Detta möjliggörs bland annat av högpresterande, värmebeständiga kondensatorer, kylfläktar med tätade lager och ett speciellt smörjfett. Kylluftflödet kommer bara i kontakt med värmesänkorna, inte med de elektriska komponenterna. På så sätt kan damm och smuts inte samlas på komponenterna. Kretskorten är skyddade mot miljöpåverkan med ett enkelt eller dubbelt lager skyddslack - en annan sak som ger en lång livslängd.

Utökade funktioner

För att skydda både personal och värdefulla maskiner har FR-D700 funktioner som gör att den kan reagera med stor känslighet på en mängd miljöfaktorer.

Enkel drift

 • enkel kabeldragning
 • enkel parametrisering
 • inbyggd styrenhet
 • enkel nätverksanslutning
 • kylfläkt byts på 10 sekunder
 • styrd inbromsning vid korta strömavbrott
 • automatisk omstart efter strömavbrott
 • inbyggd nödstoppsfunktion.

Fler standardfunktioner

 • givarlös vektorstyrning
 • autotuning
 • 200% överlastkapacitet
 • montering sida vid sida
 • inbyggd bromschopper
 • lösenordsfunktion
 • sidrullestyrning för upprullning
 • traversfunktion
 • funktion för undvikande av regenerering
 • flygande start
 • PTC termistoringång (temperaturkoefficient)
 • fjärr-I/O.

Och mycket mer.

Förfrågningar
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies