FR-E700-ENE

Enkel integration i existerande nätverksmiljöer

FR-E700‑ENE med integrerat Ethernet

Med möjligheten att ansluta till 100 Mbit Ethernet TCP/IP & CC-Link IEF Basic som standard, ger FR-E700-ENE maskinbyggare och systemintegratörer ökade möjligheter till fjärrövervakning av systemet och fjärrjustering av parametrar, men även enkel integration i existerande nätverksmiljöer.

Funktioner och fördelar för användaren

Minskade kostnader

Standardfunktioner för Ethernet-anslutning minskar kostnaderna för att ansluta drivenheter med variabel hastighet till ett Ethernet-nätverk, utan att det behövs några tilläggsmoduler. Anslutningen stödjer också både CC-Link IEF Basic och Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

 • stödjer cyklisk kommunikation för minskat programmeringsarbete
 • kostnadseffektiva nätverksfunktioner via Ethernet
 • placerad ovanpå en generell TCP/IP-stack för blandad kommunikation
 • gör det möjligt för vanliga enheter att ansluta till samma nätverk via TCP/IP
 • enkel felsökning med diagnostikfunktioner.

Modbus/TCP

 • kan anslutas till Modbus/TCP industriellt Ethernet-protokoll.

Optimalt stöd för Industri 4.0

Den inbyggda Ethernet-porten gör att användaren kan ansluta till drivenheten med hjälp av standardprotokoll som CCLink IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP och Modbus/TCP, för att underhålla/övervaka drivenheten och justera parametrarna.

 • det krävs ingen speciell programvara
 • Säkerhetsförbättringar med filtrering av IP-adresser
 • direkt anslutning för styrning via SCADA-system
 • fjärrdiagnostik och felrättning på distans
 • förbättrad respons för underhåll

Enkel tillgång till alla drivenheter från en enda plats

Med Mitsubishi Electrics programvara FR-Configurator2 kan användaren söka efter anslutna drivenheter i nätverket och upprätta en anslutning med full kontroll över parameterjusteringar, upp-/nedladdning av parametrar och övervakning.

 • direktanslutning till nätverket via TCP/IP via kabel eller via WiFi
 • systemgenomsökning för att identifiera FR-E700-ENE drivenheter i nätverket
 • full tillgång till drivenheter för justering av parametrar och övervakning
 • upp- och nedladdning av parameteruppsättningar.

Enkel ledningsdragning och datahantering

Möjligheten att kunna standardisera nätverket via industriell Ethernet gör ledningsdragningen enklare och betyder att samma systeminfrastruktur kan användas för olika Ethernet-baserade protokoll. Detta är mycket kostnadseffektivt och gör det enkelt att förbättra olika maskiner.

Flexibel åtkomst

Förutom direkt anslutning via Ethernet kan en pc också anslutas via USB-porten på en Mitsubishi Electric PLC-enhet. Detta ger en enkel och välbekant miljö för tekniker som installerar drivenheten samt för underhållspersonal.

Förfrågningar
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies