FR-CS80

FR-CS80 – Den enkla lösning

Genom magnetflödesstyrning i världens minsta, mest kompakta, design erbjuder FR-CS80 kostnadseffektiva lösningar. Det gör att FR-CS80 lämpar sig för nästan alla industriella tillämpningar.

Funktioner och användarfördelar

Magnetflödesvektorstyrning för induktionsmotorer

Tack vare magnetflödesvektorstyrningen ger frekvensomriktaren högt vridmoment även i låg hastighet, utan pulsgivare.

Strömgräns med snabb respons

Driften fortsätter och överströmslarmet aktiveras inte, även vid en plötslig belastningsförändring

DC-bussanslutning för att spara energi

DC-bussanslutningen gör det möjligt att spara energi inom systemet, och gör det till och med möjlig att ansluta en bromschopper eller en regenereringsenhet.

Enkel plug-and-play-anslutning till HMI (GOT) via RS485.

När omriktarfunktionen ”Automatic connection” är aktiverad kan omriktaren kommunicera med GOT 2000-serien via RS-485 genom att man ansluter HMI.

Funktion för kontinuerlig drift vid momentant strömavbrott

Även vid momentant strömavbrott fortsätter motordriften utan utrullning och produktionen bibehålls.

Funktion för ramp till stopp vid strömavbrott

Motorn saktar kontrollerat ned till ett stopp när ett strömavbrott eller underspänning inträffar. Den här funktionen kan användas för att stoppa motorn och förhindra fara.

Magnetflödes bromsning

Nedrampningstiden kan reduceras utan att man använder ett bromsmotstånd. Takttiden kan reduceras för en matar transportör eller liknande.

Acceleration/Deccelaration med S-ramp

S-Rampen vid hastighetsändringar; därför är det möjligt att minska mekaniskt slitage under rampning och förhindra att materialet förskjuts.

Flerhastighetsfunktion (växling med upp till 15 hastigheter)

Drifthastigheter kan ställas in via parametrar. Det innebär att användaren enkelt kan justera maskinhastigheten.

Skyddad i farliga miljöer

Kretskortsbeläggningen uppfyller IEC 60721-3-3 3C2/3S2 för förbättrad miljöbeständighet.

Specifikationer

Förfrågningar
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies