Konstruktionsprogramvara

Felsökning med en enda pc! Lätt att installera utan att förvirring uppstår.

Konfigurationsprogramvaran FR Configurator är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hantera din frekvensomriktare.

Programvaran fungerar för alla versioner av Windows, detta gör att frekvensomriktaren kan styras via en vanlig persondator. Det går att samtidigt konfigurera, styra och övervaka flera frekvensomriktare inom ett nätverk, med hjälp av en pc eller en bärbar dator.

Programvaran FR Configurator är avsedd för frekvensomriktare i 700-serien.

FR Configurator2 är avsedd för 800-serien, från och med FR-A800, men kommer i framtiden även att kunna anslutas till 500/700-serien.

Anslutningen mellan pc:n och omvandlaren upprättas antingen via ett RS485-nätverk eller direkt via en SC-FR PC-adapterkabel som kan fås separat. För FR-E700 SC/FR-A700-serien finns det också en USB-anslutning.

  • Tack vare omvandlarens nätverksfunktioner kan upp till 32 frekvensomriktare hanteras samtidigt.
  • Det är lätt att justera olika parametrar med hjälp av allmänna och funktionsrelaterade översikter.
  • Omfattande displayfunktioner visar databilder, analog information, oscillogramvyer och larm.
  • Analys av omvandlarens status möjliggör en grundlig felkorrektion.
  • Testdriftfunktioner gör det möjligt att simulera drift och justeringar via autotuningfunktionen.
  • Parametrar kan sparas på en pc för senare utskrift.
  • Den utförliga onlinehjälpen ger support gällande frågor i samband med konfigurering och drift.
  • FR Configurator2 har inbyggda funktioner för PLC-programmering för 800-serien.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies