FR-A800-R2R

Omvandlaren FR-A800-R2R har ett antal speciella funktioner, t.ex. beräkning av upprullningsdiameter samt oberoende och stabil styrning av upprullning/utrullning.

FR-A800 Plus för upprullningstillämpningar

Omvandlaren FR-A800-R2R är speciellt framtagen för upprullningstillämpningar. Tack vare inbyggda funktioner som ”automatisk beräkning av upprullningsdiameter”, ”automatisk varvtalsstyrning av sidorulle” och ”givarlös momentstyrning för perfekt spänning” passar FR-A800-R2R perfekt för att minska PLC-kostnaderna i upprullningstillämpningar.

läs mer (pdf)

Förfrågningar
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies