FR-A741

Denna kompakta frekvensomvandlare har exceptionell prestanda och är perfekt för drivenheter för lyft och maskiner med höga krav på effekt där momentet kan användas för regenerativ inbromsning.

Sparar energi, minskar kostnaderna

Med en stor mängd nyskapande teknik har denna frekvensomriktare exceptionella prestanda och är perfekt för drivenheter för lyft och maskiner med stor kraft och moment som kan användas för regenerativ inbromsning. Detta inkluderar en stor mängd tillämpningar med vertikala och horisontella rörelser som transportbandsystem, centrifugalseparatorer, testmaskiner, upprullningsmaskiner osv.

FR-A741 både minskar din ursprungliga investering och håller driftskostnaderna nere. Den inbyggda kraftregenereringsfunktionen gör det möjligt att använda mindre och billigare drivsystem och möjliggör enklare och mer kompakta brytarutrustningsskåp.

Hög energibesparingspotential

Att minska energiförbrukningen och skydda miljön är nu nyckelfrågor inom mekanisk konstruktion och anläggningsbyggnad. Drivmotorer står vanligtvis för största delen av energiförbrukningen, de tar också upp en stor del av utrymmet och kräver speciell kylutrustning. Det regenerativa bromssystemet hos FR-A741 gör den mycket mer effektiv än konventionella drivsystem, med potential för stora energibesparingar.

Enklare installation

Integreringen av frekvensomriktaren och det regenerativa bromssystemet i en enda enhet minskar utrymmeskraven och gör installation i brytarutrustningsskåpet enklare.

Kombinationen av en inbyggd AC-reaktor och avsaknaden av behov av en bromsenhet eliminerar en stor del av behovet av ytterligare kablage. De här omvandlarna kräver upp till 60% mindre kablage i huvudkretsen och tar upp till 40% mindre utrymme än konventionella lösningar, beroende på utkapaciteten. Resultatet är märkbart minskade kabellängder och minskade krav på utrymme i brytarutrustningsskåp.

Perfekt för lyfttillämpningar

Frekvensomvandlarna i FR-A741-serien är nyskapande och intelligenta drivsystem som enkelt kan byggas in i komplexa tillämpningar. De passar speciellt bra för uppgifter som involverar frekvent och cyklisk acceleration och inbromsning, samt i alla tillämpningar där man normalt använder bromsresistorer.

Speciella kranprogrammeringsfunktioner stödjer enkel integration i lyfttillämpningar, inklusive en speciell extra bromsstyrningssekvens, funktioner för lastbaserad hastighetsväxling och fyra oberoende momenttrösklar för alla fyra kvadranterna.

Viktiga produktfördelar

  • inbyggd kraftregenerering ökar energisnålheten
  • mycket lägre installationskostnader, mer effektiv systemplanering, enklare layout i brytarutrustningsskåp
  • avancerad drivenhet med funktioner för många tillämpningar
  • lägre totalkostnad än konventionella lösningar.
Förfrågningar
Download the Inverter StartApp to access inverters within a wireless LAN. The app provides support during start-up and monitoring.