Process-CPU, redundanta funktioner

Process-CPU-modulen är en del av det tillämpningsspecifika utbudet i MELSEC iQ-R-serien. Det finns fyra CPU-alternativ, med minnesstorlekar från 80K upp till 12000K steg. Den är speciellt framtagen för storskaliga processtyrsystem som kräver hög prestanda, men även hantering av stora PID-återkopplingsslingor.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention