CPU

MELSEC-Q-serien erbjuder ett brett utbud av CPU-enheter för att möta din anläggnings styrsystembehov, samtidigt som din produktion blir effektivare. Kraftfulla CPU-lösningar för PLC, processer, redundanta system, motionstyrning, styrning via programspråket C, robottillämpningar, NC-styrning och inbäddad pc-styrning.
En omfattande uppsättning av CPU-enheter för både stora och små tillämpningar.
Den här CPU-enheten möjliggör detaljerad instrumentstyrning och är kompatibel med såväl enkel styrning som komplexa styrslingor.
Den här CPU-enheten ökar systemets tillförlitlighet genom att erbjuda ett parallellt standby-system bestående av en CPU-modul, en spänningsaggregatmodul, en huvudbasenhet och en nätverksmodul.
Den här VX-Works-baserade CPU-enheten gör att användarna kan programmera i programmeringsspråket C; detta möjliggör användning av existerande programlösningar som tagits fram för konventionella mikrodatorkort, persondatorer m.m.
Den här rörelsestyrenheten ger styrning vid höga varvtal av upp till 32 axlar via en enda CPU med samma storlek som Q-seriens PLC CPU. Dessutom kan upp till tre CPU-moduler och 96 axlar styras med systemet med multipla CPU-enheter.
Denna pc-CPU ger användarna flexibilitet genom att göra det möjligt för dem att lägga in lokala datorbaserade lösningar direkt i sina styrkoncept.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention