Styrnätverksmodul

De här gränssnittsmodulerna ger ett omfattande stöd för olika styrsystemnätverk. För anpassningsfri integration på varje nivå i anläggningens automationsarkitektur finns det ett stort antal olika moduler för nätverksanslutningar.
Detta nätverk av typen styrenhet-till-styrenhet möjliggör kommunikation med hög hastighet och överföring av stora datamängder, med anpassningsfri kommunikation som inte avbryts av olika lager.
Denna fältbuss för höga hastigheter sträcker sig från I/O till styrsystembaserad arkitektur och erbjuder ett flexibelt kabeldragningskoncept för att matcha behoven hos alla enheters layout.
Ett nätverk för styrenheter som kopplar samman tillverkande enheter på hög nivå.
Detta fältnätverk för höga hastigheter möjliggör styrning och informationshantering.
MODBUS-modulen kan användas för anslutning till MODBUS-kompatibla enheter som temperaturregulatorer och mätinstrument.
De här modulerna möjliggör anslutning till fältbussar (nätverk) av typen Profibus.
Den här modulen get ett gränssnitt mot en styrenhet i ett nätverk av typen DeviceNet.
Den här gränssnittsmodulen kan anslutas till ett nätverk av typen FL-net
Den här gränssnittsmodulen ger stöd för nätverk av typen AS-i.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention