Basenhet

Basenheterna ger en monteringsplattform för spänningsaggregat, CPU och ingångs-/utgångsmoduler. I den omfattande uppsättningen basenheter, som uppfyller alla användares behov, ingår även höghastighetsversioner för multi-CPU-system.
Huvudbasenhet för montering av Q-seriens moduler.
Utbyggnadsbasenhet för montering av Q-seriens moduler.
Kabel för anslutning av huvudbasenheten till utbyggnadsbasenheten vid användning av en utbyggnadsbasenhet.
Förfrågningar
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention