MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Den här programvaran för sekvensprogrammering utnyttjar användarvänliga funktioner i Windows.

Kraftfulla integrerade programmeringsverktyg

GX Developer stödjer alla MELSEC-styrenheter, från Kompakta PLC i MELSEC FX-serien till modulära PLC, inklusive MELSEC System Q. Den här programvaran sticker ut, med sitt enkla, intuitiva gränssnitt och korta inlärningstid.

GX Developer stödjer språken MELSEC Instruction List (IL), MELSEC ladderdiagram (LD) och MELSEC sekventiella funktionsdiagram (SFC). Du kan fritt växla mellan IL och LD medan du arbetar. Du kan programmera egna funktionsblock (MELSEC QnA/QnAS/System Q-serien) och det finns en stor mängd verktyg för konfigurering av speciella funktionsmoduler för MELSEC System Q. Nyckelordet här "konfigurera" - du behöver inte längre programmera speciella funktionsmoduler, du bara konfigurerar dem.

Programvarupaketet innehåller kraftfulla redigeringsverktyg och diagnostikfunktioner för konfigurering av dina MELSEC-nätverk och din hårdvara. Dessutom finns det omfattande test- och övervakningsfunktioner som hjälper dig att snabbt och enkelt få igång dina applikationer.

Du kan också testa ditt programs alla nyckelfunktioner innan de implementeras, med hjälp av GX Simulators offlinesimulering.

GX Simulator låter dig simulera alla dina enheter och applikationers uppträdande, för realistiska tester.

  • standardprogrammeringsverktyg för alla MELSEC PLC
  • enkelt att arbeta under MS Windows
  • Ladder Diagram, Instruction List eller Sequential Function Chart
  • utbytbar under drift
  • kraftfulla övervaknings- och testfunktioner
  • offlinesimulering för alla typer av PLC
  • det behövs ingen hårdvara.