Annan konstruktionsprogramvara

En uppsättning olika programvaror som används som stöd för MELSEC-seriens konstruktionsmiljö.
Den här programvaran för sekvensprogrammering utnyttjar användarvänliga funktioner i Windows.
Den här programvaran gör det möjligt att på ett enkelt sätt göra inställningar för Q-seriens intelligenta funktionsmoduler, utan att det behövs några program.
Verktyget för enkel inställning, felsökning och övervakning.
En uppsättning programvaror i serien MELSOFT GX för serien MELSEC PLC och dedicerade programmeringspaneler för FX PLC.