MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Detta Active X-baserade styrenhetsbibliotek hjälper användarna att på ett enkelt sätt införa kommunikation från en pc till en PLC-enhet, utan att det krävs kunskaper om protokoll.

Kraftfulla integrerade programmeringsverktyg

MX Component är ett enkelt men kraftfullt verktyg som snabbt och enkelt låter dig ansluta Mitsubishis PLC-enheter till PC-världen.

Med funktionen COMMUNICATION SETUP UTILITY kan du enkelt skapa och testa länken till din Mitsubishi PLC. Stöd finns för: seriekommunikation (CPU-port), seriekommunikation via Computer Link (RS-232C, RS-422), Ethernet och CC-Link. Det finns stöd för alla MELSECNET-nätverk. På det modulära PLC MELSEC System Q kan du också använda USB-porten.

Du har läs/skrivrättigheter på alla styrsystemets enheter med Microsoft-program som MS Visual Basic®, MS C++® osv., via förinställda kommunikationsvägar eller via ActiveX-komponenter med egen kommunikation.

Nyckelfunktioner hos MX Component:

  • stöd för Access®, Excel® (VBA), Visual Basic® och C++
  • PLC-övervakning via html-sidor med Windows standardwebbläsare
  • PLC-övervakning via intranät eller Internet med stöd för ASP-teknik (Active Server Pages)