MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Konstruktionsmiljön för PLC har växt och genomgått en enastående utveckling av innovationskraften, denna era har fått sin kulmen med den nya programvarugenerationen inom MELSEC Engineering. MELSECs många olika programvaruprodukter ger lösningar för att minska den totala ägandekostnaden inom hela konstruktionsmiljön, till exempel genom att förbättra konstruktioneffektiviteten, korta felsökningstiderna, minska nedtiden och spara data.

iQ Works

Den här omfattande programvarusviten innefattar programmeringsprogramvara för effektiv systemöverskridande konstruktion, till exempel med PLC, motions-styrning och GOT.

GX Works

Den här sekvensprogrammeringsprogramvaran för PLC använder program som utvecklats i GX Developer för att få en mer lättanvänd driftnivå.

e-Manual

e-Manual is the electronic books that enable Mitsubishi Electric FA product users to quickly obtain necessary information such as product ranges and usage.

MX Component

Detta Active X-baserade styrenhetsbibliotek hjälper användarna att på ett enkelt sätt införa kommunikation från en pc till en PLC-enhet, utan att det krävs kunskaper om protokoll.

MX Sheet

Den här programvaran gör det möjligt att använda Microsoft Excel för att övervaka, logga och samla in larminformation samt ändra PLC-konfigurationen.

Annan konstruktionsprogramvara

En uppsättning olika programvaror som används som stöd för MELSEC-seriens konstruktionsmiljö.

Supportverktyg för kringutrustning

En uppsättning olika gratisverktyg som ytterligare förenklar utveckling av system med MELSEC programmerbara styrenheter.