Hela världen

Mitsubishi Electric – En världsledare

Mitsubishi Electric är en av världens ledande tillverkare av elektriska lösningar och produkter. Företaget är aktivt i fler än 120 länder inom flygindustrin, halvledarteknik, kraftgenerering och eldistribution, kommunikations- och informationsteknik, konsumentelektronik, industriautomation och byggsektorn.

Företagsöversikt

Mitsubishi Electric Corporation
Tokyo Building,
2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan

President & CEO:  Kei Uruma

  • Established: January 15, 1921
  • Employees: more than 145,000 world-wide