Historia

Ett multinationellt företags födelse

Historien om Mitsubishi började 1870, när Yataro Iwasaki grundade ett rederi i Osaka, med tre leasade ångfartyg. Under åren som följde växte Mitsubishi till ett multinationellt företag genom förvärv och genom att starta nya företag inom andra branscher, inklusive gruvindustrin, skeppsbyggnad, banksektorn, handel och fastigheter.

Mitsubishi Electric Corporation bildades 1921, genom en avknoppning av divisionen för produktion av fartygselektronik. Idag har Mitsubishi Electric fabriker, utvecklingscentra och säljorganisationer i 120 länder över hela världen.

De tre diamanterna

Logotypen med de tre diamanterna är Mitsubishi Electrics välkända varumärke och används av fler än 40 internationella bolag inom finanssektorn, handeln och industrin.

Logotypen har en direkt koppling till företagsnamnet. Mitsubishi betyder "tre diamanter" – det är en kombination av orden mitsu (tre) och bishi (sten eller diamant).

Precis som namnet Mitsubishi står produkter och tjänster som bär logotypen med de tre diamanterna för spetsteknologi och förstklassig kvalitet över hela världen.