MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

A lean strategy in human mistake prevention

 

Typiska tillämpningar

Mitsubishi Electrics Guided Operator Solutions erbjuder ett stort utbud av ergonomiskt utformade terminaler som kan användas inom många olika branscher, däribland fordonsindustrin, logistik, halvledare och life science.

Plockning

Plockning är ett nyckelområde när det gäller förbättrad produktionseffektivitet och bättre produktkvalitet. Guided Operator Solutions ger betydligt färre mantimmar, eliminerar misstag vid plockning och minskar operatörernas trötthetskänslor.

Delpåfyllning

Påfyllning av delar är ett annat område där misstag kan ske och dessa kan ha en dominoeffekt när det gäller kvalitetskontroll vid montering. Guided Operator Solutions identifierar exakt var delar måste fyllas på och ser till att rätt delar läggs till i backen.

Produktionscell

Modellen ”cellproduktion” för montering har blivit vanlig vid anläggningar som fokuserar på ”stor variation, låg volym”, där en enda operatör ansvarar för hela monteringen av en produkt. Guided Operator Solutions kan eliminera misstag vid källan så att risken att man ska behöva omarbeta en produkt minskar.

Satser

Att förse en back med med de delar som behövs i den efterföljande tillverkningsprocessen kräver att en operatör plockar ett antal delar ur olika backar, enligt detaljerade instruktioner gällande komponenter och antal. Guided Operator Solutions säkerställer att rätt delar läggs till i backen i rätt antal, för att spara tid och minska antalet fel.

Märkbara förbättringar

Mitsubishi Electrics Guided Operator Solutions ger inte bara en betydande minskning vad gäller kvalitetsproblem i tillverkningsprocessen, de kan också användas inom ett stort antal olika tillämpningar, där det lätt går att identifiera fördelar för både ledning och operatörer.

Innan Guided Operator Solutions införs.

När Guided Operator Solutions införts.

Med Guided Operator Solutions hjälper automationssystemet operatören att hitta rätt delar genom att helt enkelt tända en indikator intill rätt plockningsplats, eller genom att öppna en lucka och be operatören bekräfta att rätt del har plockats. Plockningen blir inte bara mer tillförlitlig med färre fel, den blir också mycket snabbare, så att både kvaliteten och den övergripande produktiviteten ökar.

En fullständigt integrerad lösning

Enkel

Guided Operator Solutions bygger på enkla koncept.
 • Terminaler kan installeras direkt via olika typer av rackskenor.
 • Speciella kablar för enkel och kostnadsbesparande ledningsdragning.
 • Intuitiva kontakter för snabb installation av nätverk.
 • Programvara som ger enkel konfiguration, enkel programmering och enkelt underhåll.

Mångsidig

Det stora antalet olika terminaler gör att Mitsubishi Electrics lösningar passar för i stort sett alla tillämpningar.
 • Fotoelektriska givare möjliggör höga plockningshastigheter.
 • Tryckknappar och vippbrytare med feedback ger kostnadseffektiva tillämpningar.
 • Terminaler med dörrar som kan öppnas/stängas hindrar fysiskt felaktiga plockningar.
 • Enheter med ”räknardisplay” gör det möjligt att plocka flera objekt från samma plats.

Utbyggbar

Guided Operator Solutions är uppbyggda kring styrenheter från Mitsubishi Electric med speciella master-enheter, som kommunicerar med nätverkets olika terminaler.
 • Bland dessa styrenheter finns allt från den enkla FX-serien till de mer avancerade PLC-modellerna i L-, Q och iQ-R-serien.
 • Enheter som streckkodläsare, elektriska skruvdragare och visualiseringssystem kan enkelt anslutas till en styrenhet.
 • Mitsubishi Electrics intuitiva GOT HMI visar arbetsinstruktioner på ett enkelt och tydligt sätt.
 • Drivenheter och robotar kan enkelt läggas till i en tillverkningscell.

Integrerad

Monteringsmoment är ofta en del av en mer omfattande driftmiljö inom anläggningen, där det är nödvändigt att kunna koppla upp sig mot affärssystem och olika tillverkningsstöd.
 • Gränssnitt för att kunna ansluta till CC-Link- och CC-Link IE-nätverk.
 • Mycket snabb datakommunikation gör det möjligt att synkronisera olika arbetsmoment.
 • Olika former av tillverkningsstöd kan anslutas till affärssystemet för att hantera resurser och output i realtid.

Terminalalternativ

Guided Operator Solutions erbjuder en mängd olika terminaltyper, från enkla LED-terminaler och enheter med en tryckknapp till dörrstyrda terminaler. Det finns också alternativ med vippbrytare och fotoelektriska terminaler.

Tillbehör

Masterenheter och gateways

Poka Yoke = förebygg misstag

Poka Yoke är en metod för att eliminera misstag inom logistik och tillverkning vid källan, innan de uppstår. Baserat på principer inom Poka Yoke, som på japanska betyder ”förebyggande av misstag”, har Mitsubishi Electric utvecklat en integrerad lösning kallad Guided Operator Solutions.