Kontaktorer

Möjliggör styrning av din motor med hög precision. Gör att du kan fjärrstyra andra laster än motorer, t.ex. värmeaggregat (resistorer) och belysning.

Icke-reverserande kontaktorer

Passar för omkoppling av motorer vid start och stopp. Standardmodellerna uppfyller kraven i japanska och många andra standarder.

Tillvalsdelar och tillbehör

Det finns många olika alternativ när det gäller kontaktorenheter.
Förfrågningar
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies