Pressmeddelande

Mitsubishi Electrics ZEB-testanläggning (Zero Energy Building) beräknas vara klar den 14 oktoberBidrar till förverkligandet av bekvämare och mer energieffektiva inomhusmiljöer

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3378

TOKYO, 1 oktober 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att konstruktionen av ZEB-testanläggningen (Zero-Energy Building) SUSTIE som ligger på området för företagets FoU-center för IT i Kamakura, Japan, beräknas vara klar den 14 oktober. I linje med företagets stöd för SDG (Sustainable Development Goals) kommer anläggningen att underlätta snabbare utveckling och testning av allt vanligare ZEB-överensstämmande energibesparingstekniker, samt bidra till förverkligandet av bekvämare och mer energieffektiva inomhusmiljöer.

  • SUSTIE ZEB-testanläggning

  • SUSTIE-logotyp

    SUSTIE-logotyp

ZEB är byggnader som erbjuder bekväma inomhusmiljöer samtidigt som deras årliga primära energiförbrukning är på eller nära noll tack vare exempelvis värmeisolering, skydd mot solstrålning, användning av naturliga energikällor och effektivitet i anläggningen. Som en ZEB Planner1 bidrar Mitsubishi Electric till att ZEB-byggnader inrättas genom att planera och ge affärssupport för att hjälpa företag att utveckla sina egna ZEB-byggnader. SUSTIE-testanläggningen kommer att användas för omfattande förevisningar och verifieringar för att påskynda ytterligare utveckling av ZEB-teknik. Forskning och utveckling kommer att gå framåt i enlighet med Mitsubishi Electrics ZEB+®2-filosofi. Konceptet för SUSTIE utvecklades i samarbete med professor Shin-ichi Tanabe vid Faculty of Science and Engineering på Waseda-universitetet i Tokyo. SUSTIE utformades och byggdes av Mitsubishi Jisho Sekkei. Namnet "SUSTIE" kombinerar orden "Sustainability" och "Energy" för att uttrycka idén om ett kontor för undersökning och förevisning av energibesparingar och komfort.

  1. 1System som drivs av Sustainable Open Innovation Initiative, en offentlig organisation i Japan, för att registrera och certifiera företag som stöder ZEB-implementering.
  2. 2Mitsubishi Electrics koncept för att förbättra byggnadsfunktionalitet, inklusive tjänster för att bibehålla värdet gällande produktivitet, komfort, bekvämlighet och verksamhetskontinuitet under en byggnads livscykel.

Testanläggning för ZEB-tekniker

Plats 5-1-1 Ofuna i Kamakura i Kanagawaprefekturen i Japan
(område för Information Technology R&D Center på Mitsubishi Electric Corporation)
Yta/konstruktion Byggnad:1 950 m2. Total golvyta: 6 460 m2. 4-vånings stålstomme.
Investering 4 miljarder yen (38 miljoner USD) inklusive 1,6 miljarder yen (15,2 miljoner USD) för förevisningsutrustning
Lansering Fullskalig start i januari 2021
Energiprestanda Världsledande BEI3-index för utvärdering av primär energiförbrukning på -0,06 (eller 0,41 exklusive solenergiproduktion) som mellanstor kontorsbyggnad på minst 6 000 m2
  1. 3Förhållande av primär energiförbrukning vid konstruktionstillfället jämfört med primär standardenergiförbrukning.

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar